Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Są oferty na zimowe mundury

Data publikacji 17.11.2009

Pod koniec sierpnia ogłoszono przetarg na nowe mundury zimowe. Dzięki działaniom KGP, m.in. przedłużeniu terminu realizacji dostaw czy rozpoznaniu rynku wykonawców, udało się osiągnąć realne korzyści: oszczędności w stosunku do unieważnionego w zeszłym roku przetargu mogą wynieść nawet 17 mln złotych.

Przetarg obejmuje dostawę 30 tys. sztuk kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru oraz spodni służbowych zimowych, a także dostawę takiej samej liczby kompletów bielizny termoaktywnej zimowej. Kurtki mają być wykonane z materiału wodoodpornego, stanowiącego laminat dwóch warstw tkaniny z membraną paraprzepuszczalną.

12 listopada odbyło się otwarcie ofert na dostawę kurtek i spodni zimowych. Wpłynęły dwie ważne oferty opiewające na kwoty: 29 938 800 zł (cena kurtki – 707,00 zł, spodni – 290,00 zł) i 33 379 200 zł (odpowiednio: 750,00 i 360,00 zł). Wybór najkorzystniejszej z nich odbędzie się komisyjnie zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych: cena nie jest tu jedynym kryterium wyboru, liczy się również jakość wykonania. W ubiegłym roku unieważniono postępowanie przetargowe na zakup ww. asortymentu zimowego – wówczas wpłynęła jedyna oferta o wartości 47 580 000 zł (cena kurtki – 1000 zł, spodni – 550 zł).

Na różnicę wartości ofert w ubiegłym i bieżącym roku miała wpływ m.in. decyzja o wydłużeniu terminu realizacji dostaw z 5 do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, co ułatwiło uczestnictwo w przetargu wykonawcom mającym mały potencjał produkcyjny i zwiększyło konkurencję. KGP podjęła także działania ograniczające ryzyko powstania krajowego monopolu cenowego: zbierane były dane dotyczące kosztów zakupu mundurów w innych państwach, a także informacje o rozwiązaniach technologicznych w zakresie wykorzystywanych surowców.

W tym roku zakupiono już 30 tys. kompletów umundurowania służbowego. Każdy z nich składa się z czapki, kurtki, spodni, swetra, koszuli z krótkimi i długimi rękawami oraz trzewików.

Powrót na górę strony
Polska Policja