Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 01-11.2006

Data publikacji 12.12.2006

Spada liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Jak wynika z najnowszych danych, w Polsce od stycznia do końca listopada br. wydarzyło się o 5 procent mniej wypadków niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zginęło w nich o 8 proc. mniej ludzi niż przed rokiem. Zmniejszyła się także liczba osób rannych w wypadkach - o prawie 6 proc.

Od stycznia do końca listopada wydarzyły się w Polsce 41.791 wypadki drogowe, w których zginęło 4.598 osób, a 52.808 osób zostało rannych. W porównaniu z tym samym okresem 2005 r., liczba wypadków drogowych spadła o 2172 (4,9%), osób rannych o 3337 (5,9%), i co najistotniejsze ofiar śmiertelnych o 387 (7,8%).

Pozostał niespełna miesiąc do zamknięcia bilansu wypadków drogowych i ich skutków w roku 2006, jednak już teraz można zaryzykować twierdzenie, że będzie to kolejny rok, w którym prowadzone przez Policję, rozmaite działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przynoszą oczekiwane efekty przekładające się bezpośrednio na spadek we wszystkich omawianych kategoriach. 

Utrzymująca się tendencja spadkowa cieszy, ale też determinuje do dalszej pracy, tak aby w pełni realizować cele przyjęte w Krajowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Gambit 2005" na lata 2005-2007-2013, gdzie zakładana górna granica liczby ofiar śmiertelnych w roku 2013 nie powinna przekroczyć 2800. 

Program "Gambit 2005" został przyjęty przez Rząd RP. Jest w całości poświęcony zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego wyznaczając konkretne zadania dla różnych podmiotów, w tym Policji. To właśnie tej tematyce poświęcone były warsztaty szkoleniowe, które odbyły się w dniach 7-8 grudnia b.r. na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Celem warsztatów było wypracowanie jednolitych form i metod realizacji zadań nałożonych na Policję (głównie pion ruchu drogowego) ujętych w Programie Realizacyjnym BRD na lata 2006-2007.

 

01-11.2005

01-11.2006

zmiana w %

spasdek/wzrost

WYPADKI

43.963

41.791

- 4,9%

- 2.172

ZABICI

4.985

4.598

- 7,8%

- 387

RANNI

56.145

52.808

- 5,9%

- 3.337

Powrót na górę strony