Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt resocjalizacyjny dla skazanych za jazdę po pijanemu

Data publikacji 09.12.2009

Policjanci z wojewódzkiej "drogówki” wzięli udział w projekcie resocjalizacyjnym dla osób skazanych za "jazdę na podwójnym gazie”. Z propozycją tej nietypowej współpracy zwróciło się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi kierownictwo i psychologowie z Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi.

Psychologowie tej placówki realizują program resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszeni zostali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ponieważ prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości jest w dalszym ciągu jedną z przyczyn wypadków drogowych, a z policyjnych statystyk wynika, że wiele karanych za to przestępstwo osób prowadzi pojazdy pomimo orzeczonych zakazów sądowych i w warunkach "swoistej recydywy”, funkcjonariusze zaaprobowali pomysł więziennych psychologów i pozytywnie odpowiedzieli na ich zaproszenie.

9 grudnia o godzinie 13:00 w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 54 odbyły się pierwsze zajęcia, w których udział wzięło 15 skazanych. Policjanci przedstawili zebranym film autorstwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pt. „Jedna sekunda – całe życie” oraz prezentację multimedialną dotyczącą problematyki kierujących po spożyciu alkoholu lub narkotyków. Policyjna prelekcja miała za zadanie uświadomić osadzonym jak ważnym społecznie problemem jest "jazda na podwójnym gazie” i jak brzemienna może być w skutkach. Mamy nadzieję, że zajęcia przemówiły do świadomości wszystkich amatorów jazdy na "podwójnym gazie” i dzięki temu w przyszłości nie powrócą oni na drogę przestępstwa.

Pamiętajmy, że pijany kierowca jest olbrzymim zagrożeniem nie tylko dla samego siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego - w ciągu 11 miesięcy bieżącego roku na drogach województwa łódzkiego policjanci ujawnili ponad 11 tysięcy nietrzeźwych kierujących.

(źródło: KWP w Łodzi)

W listopadzie 2009 roku policjanci ujawnili ogółem 2 198 kierujących pojazdami po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń), z czego 1 643 kierujących pojazdami mechanicznymi po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87§1 kodeksu wykroczeń). Policjanci ruchu drogowego ujawnili odpowiednio: 1 428 kierujących pojazdami po użyciu alkoholu, w tym z art. 87§1 KW – 1 143

W listopadzie policjanci ujawnili 10 874 kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art.178a § 1 i 2 Kodeksu karnego), z czego 6 969 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a § 1 kodeksu karnego). Policjanci ruchu drogowego ujawnili odpowiednio: 4 668 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, w tym 3 192 osoby kierujące pojazdami mechanicznymi (art. 178a §1 KK).

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - w ujęciu miesięcznym – Listopad 2009

(źródło: KGP)

Powrót na górę strony