Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Za zasługi dla polskiej Policji

Data publikacji 19.12.2006

Pani Marieke van der Ark, oficer łącznikowy Policji Królestwa Niderlandów, kończąc misję w Polsce otrzymała z rąk komendanta głównego Policji Marka Bieńkowskiego medal za zasługi dla polskiej Policji. – Żeby skutecznie walczyć z przestępcami, musimy sobie ufać. To zaufanie w Polsce znalazłam – mówiła Martieke van der Ark dziękując za współpracę.

- W drodze do domu będzie towarzyszyć Pani wdzięczność wielu polskich kolegów i koleżanek, z którymi na co dzień rozwiązywała Pani trudne problemy – powiedział jej Marek Bieńkowski. - Tu, w Polsce, gdzie spędziła Pani prawie cztery lata, zostawia Pani wielu przyjaciół – dodał.

Pani Marieke van der Ark w trakcie wizyty w Komendzie Głównej Policji towarzyszył zastępca ambasadora Królestwa Niderlandów Joep Damoiseaux.

Medal za zasługi dla polskiej Policji przyznawany jest decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji na wniosek komendanta głównego Policji.
Powrót na górę strony