Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Fundacja dziękuje darczyńcom

Data publikacji 25.12.2006

Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań i refleksji. Myślimy nie tylko o tym, co udało się nam osiągnąć w mijającym roku, lecz także o bliskich, których nie ma już wśród nas. W rodzinach poległych na służbie policjantów puste nakrycie przy wigilijnym stole co roku zostawia się dla męża i ojca, który zginął w czasie pełnienia swych obowiązków.

W wigilijny wieczór rodziny poległych na służbnie policjantów zostawiają dla nich wolne nakrycie przy stole – takie puste miejsce po mężu i ojcu, policjancie towarzyszy im co roku.

Takimi rodzinami opiekuje się Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, która w listopadzie przyszłego roku będzie obchodziła dziesięciolecie swego istnienia. Pod jej opieką znajduje się ponad 300 dzieci, a większość uzyskanych ze zbiórek i darowizn pieniędzy fundacja przeznacza na stypendia naukowe i opłatę czesnego dla swoich podopiecznych.
 
W 2006 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu, rozliczając się z fiskusem za bieżący rok, każdy może wspomóc jej podopiecznych. Wystarczy na rzecz Fundacji przekazać 1 proc. swego podatku dochodowego.

Dlatego, korzystając ze świątecznej atmosfery, Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, wraz ze swymi podopiecznymi, pragnie gorąco podziękować za pamięć i wsparcie wszystkim sponsorom i darczyńcom. Specjalne zaś wyrazy wdzięczności kieruje do policjantów, którzy nie zapomnieli o dzieciach, żonach i rodzinach poległych na służbie kolegów.
Powrót na górę strony