Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 22.02.2010

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach prowadzonej akcji w komendach Policji, sądach i prokuraturach dyżurować będą policjanci wspólnie z zaproszonymi specjalistami z lokalnych organizacji „pomocowych” – pracownikami socjalnymi, prawnikami i psychologami. W czasie dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Gospodarzem inicjatywy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi.

W tym roku działania te, podobnie jak w latach ubiegłych, będą przede wszystkim polegać na udzielaniu porad prawnych ofiarom przestępstw. Dyżury pełnione będą w tzw. punktach konsultacyjnych. W tych wytypowanych miejscach usługi świadczyć będą m.in. prawnicy, policjanci, pracownicy socjalni, psychologowie, a także przedstawiciele instytucji pomocowych.

Działania funkcjonariuszy polegają przede wszystkim na:
• uruchomieniu policyjnych punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, w których dyżurować będą policjanci wspólnie z zaproszonym specjalistami, tj. pracownikami socjalnymi, prawnikami, psychologami z instytucji pozapolicyjnych, w tym m.in. z powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacji lokalnych,
• w ramach procedury „Niebieskie karty”, dzielnicowi dokonają przeglądu „kart”, znajdujących się w posiadaniu jednostek Policji, w celu wytypowania osób, czy rodzin szczególnie dotkniętych problemem,
• policjanci rozważą możliwość wzięcia udziału osób, które padły ofiarami przestępstw w spotkaniu z przedstawicielami instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• przeprowadzaniu kampanii adresowanych do ofiar przestępstw i osób oczekujących pomocy, ukierunkowanych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych,
• przekazywaniu materiałów edukacyjnych, w tym plakatów, ulotek promujących działania na rzecz osób dotkniętych przemocą, wyeksponowanie ich w recepcjach jednostek i punktach konsultacyjnych.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy zachęcamy do skorzystania z dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Więcej informacji o Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

Powrót na górę strony