Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dodatkowe patrole w Opolu

Data publikacji 08.03.2010

Dodatkowe patrole na ulicach przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, a ich realizacja jest możliwa dzięki współpracy z samorządem. Dziś o godz. 12.00 w opolskim ratuszu nastąpi uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Opola Ryszardem Zembaczyńskim, a Komendantem Miejskim Policji w Opolu mł. insp. Janem Lachem w sprawie organizacji dodatkowych służb prewencyjnych.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach szczególnie zagrożonych, od kilku lat przy aktywnym wsparciu finansowym samorządów terytorialnych, Komenda Miejska Policji w Opolu organizuje dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym. Większa liczba patroli policyjnych kierowanych do służby dyslokowana jest w miejscach szczególnie zagrożonych, zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem i wskazaniami władz samorządowych, co umożliwia maksymalne wykorzystanie sił i środków policyjnych oraz bardzo szybką reakcję na zdarzenie w tych rejonach.

Stała obecność i widoczność policjantów patrolujących dany teren, realizujących swoje zadania, to także wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób przyjezdnych.

(źródło: KWP w Opolu)

Powrót na górę strony