Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci pilnują dobytku powodzian

Data publikacji 22.05.2010

Ochrona mienia powodzian - opuszczonych na czas ewakuacji domów i zabudowań jest priorytetowym zadaniem Policji podczas zwalczania skutków klęsk żywiołowych. Od niemal tygodnia policyjne patrole zabezpieczają te obszary na Podkarpaciu, które zalała woda.

Policjanci korzystają z łodzi (policyjnych, strażackich i wojskowych), wykorzystujemy nasze samochody terenowe. W dzień i w nocy zalane miejscowości patroluje śmigłowiec Straży Granicznej z policjantami na pokładzie.

Policjanci otoczyli tereny, które są pod wodą. Nikt bez sprawdzenia nie może na nie wejść ani wjechać, wpuszczani są tylko mieszkańcy i ratownicy.

Tylko wczoraj w akcji przeciwpowodziowej na Podkarpaciu brało udział 151 policjantów, 43 radiowozy i 3 policyjne łódki. Te liczby dotyczą policjantów w terenie, zaangażowanych bezpośrednio w działania, nie obejmują funkcjonariuszy pracujących w sztabach, na stanowiskach kierowania, zajmujących się zaopatrzeniem, łącznością, transportem na rzecz zwalczania skutków powodzi.

Powrót na górę strony