Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”

Data publikacji 31.05.2010

W dniach 1-2 czerwca po raz trzynasty w siedzibie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej” - TAPT. Organizatorami spotkania jest WSPol oraz Allegro.

TAPT organizowany jest nieprzerwanie od 13 lat. Uczestnikami seminarium są przede wszystkim policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości teleinformatycznej, zarówno w zakresie operacyjnym, dochodzeniowo-śledczym, jak i kryminalistycznym. W TAPT tradycyjnie biorą udział także funkcjonariusze służb o charakterze policyjnym, prokuratorzy, biegli sądowi, naukowcy i eksperci zajmujący się tematyką bezpieczeństwa oraz przedstawiciele sektora prywatnego i biznesu związanych z branżą internetową. Eksperci Działu Bezpieczeństwa Allegro obecni są w Szczytnie od 2004 roku. Od dwóch lat obok WSPol serwis jest jedynym współorganizatorem Konferencji.

Najważniejszym celem spotkania jest wielostronna wymiana najnowszej wiedzy o cyberprzestępczości. Specyfika pracy przy zwalczaniu tego typu przestępstw wymaga od wszystkich poznania stosowanych przez przestępców technologii, często bardzo zaawansowanych, i wypracowania skutecznych metod walki z nimi. Nie bez znaczenia jest także wzmocnienie współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie, stąd obecność gości z wielu europejskich krajów. Podobnie jak w poprzednich edycjach Konferencja poświęcona jest określonej, wiodącej tematyce. W tym roku są to dowody i ślady cyfrowe. Wykłady skupią się między innymi na problemach odnajdywania i właściwego zabezpieczania śladów, które pozwolą na odtworzenie rzeczywistych działań użytkownika komputera. Oprócz tematu wiodącego poruszane będą także zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

Powrót na górę strony