Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja w ochronie zabytków sakralnych

Data publikacji 04.06.2010

Ochrona dóbr kultury, w tym sztuki sakralnej w szczególny sposób spoczywa na Policji, która realizując swoje ustawowe cele nie tylko prowadzi działania operacyjno-śledcze zmierzające do odzyskiwania skradzionych obiektów, ale również działalność prewencyjną ograniczającą skalę tego rodzaju przestępstw. Kradzieże sztuki sakralnej, głównie z kościołów, cerkwi, kaplic i cmentarzy, stały się w obecnych czasach jednym z poważniejszych obszarów międzynarodowej działalności przestępczej.

Z inicjatywy Komendy Głównej Policji w dniu 25 maja br. w salonach Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie odbyła się konferencja naukowe i wystawa „Policja w ochronie zabytków sakralnych”, nad którą honorowy patronat objął minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego. Celem konferencji była wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie problematyki walki z przestępczością przeciwko zabytkom sakralnym w Polsce i we Włoszech. Polską delegację reprezentowali: nadinsp. Waldemar Jarczewski, zastępca komendanta głównego Policji; prof. Zbigniew Judycki, główny specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego, podinsp. Jan Mikołajczak, naczelnik Biura Kryminalnego KGP oraz mł. insp. Mirosław Karpowicz, radca w Biurze Kryminalnym KGP. Uczestników sympozjum powitała ambasador Hanna Suchocka, a następnie głos zabrał nadinsp. Waldemar Jarczewski. Referaty wygłosili: mł. insp. Mirosław Karpowicz, generał B. Giovanni Nistri, komendant Sekcji Karabinierów ds. Ochrony Zabytków oraz o. John Zielinski, wiceprezydent Papieskiej Komisji ds. Dóbr Kultury Kościoła. Konferencję prowadził ks. prof. Władysław Zarębczan z Papieskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy zwiedzili wystawę prezentującą różne aspekty przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu przygotowaną przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji i Gabinet Komendanta Głównego Policji przy współpracy z Fundacją Willa Polonia. Na 12 wielobarwnych planszach typu roll-up pokazano między innymi zdjęcia odzyskanych przez Policję zabytków sakralnych, najbardziej obecnie poszukiwane obiekty, działalność prewencyjną a także techniki fotograficzne umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki. Rzymskiemu spotkaniu towarzyszył biuletyn w języku włoskim wydany przez KGP dotyczący prawnych, kryminologicznych i kryminalnych aspektów zaboru dóbr kultury oraz działalności prewencyjnej polskiej Policji.

Podczas pobytu we Włoszech delegacja polskiej Policji na zaproszenie komendanta Karabinierów złożyła wizytę w kwaterze karabinierów zajmującej się zwalczaniem przestępczości przeciwko dziełom sztuki oraz spotkała się z prefektem Kongregacji Nauki Katolickiej i wielkim kanclerzem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego kardynałem Zenonem Grocholewskim.

 

Powrót na górę strony