Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczniejsze dziecko w sieci

Data publikacji 08.06.2010

8 czerwca weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego dotycząca uwodzenia dzieci w Internecie, czyli tak zwanego child – groomingu. Zgodnie z nowymi przepisami za próbę uwiedzenia w Internecie osoby poniżej 15 roku życia w celach seksualnych lub skłaniania jej do udziału w produkcji pornografii, grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Dzięki tym zmianom polscy policjanci jeszcze skuteczniej będą zwalczać pedofilię, także tę w sieci.

Setki policjantów w całej Polsce na co dzień zajmuje się zwalczaniem zjawiska jakim jest pedofilia w sieci. W Biurze Kryminalnym KGP znajduje się specjalna komórka, która zwalcza pornografię dziecięcą i pedofilię w Internecie, której zadaniem jest między innymi koordynowanie operacji antypedofilskich na terenie całego kraju. W tym roku, tylko podczas czterech realizacji, policjanci zatrzymali 294 osoby.

Teraz dzięki zmianom w przepisach funkcjonariusze będą mieli jeszcze więcej „narzędzi” do ścigania sprawców przestępstw pedofilskich. Nowelizacja zakłada między innymi zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, skierowanym przeciwko małoletnim poniżej 15 roku życia, jak również przeciwko członkom najbliższej rodziny. Wprowadzono dodatkowe typy kwalifikowane przestępstwa zgwałcenia, określonego w art. 197 §3 k.k. poprzez dodanie w tym przepisie: przestępstwa zgwałcenia osoby małoletniej poniżej 15 lat oraz przestępstwa zgwałcenia wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry. Kara za popełnienie tych przestępstw od dnia 8 czerwca 2010 r. będzie wynosić minimum 3 lata pozbawienia wolności – zatem w myśl zasad prawa karnego będzie traktowana jako zbrodnia.

Od 8 czerwca w Kodeksie Karnym pojawi się także zapis art. 191a: „Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nowelizacja w art. 200b k.k. wprowadza penalizację publicznego propagowania oraz pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim. Również dzięki tej zmianie Policja uzyska możliwość ścigania osób, które np. w Internecie propagują lub pochwalają praktyki pedofilskie lub dziecięcą pornografię.

Razem ze zmianami rusza nowa odsłona kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” pod hasłem „Każdy ruch w Internecie zostawia ślad”. Organizatorzy akcji chcą zwrócić uwagę nie tylko na zmiany w prawie, ale także na sam problem. Kampania będzie widoczna w sieci, telewizji, radiu i prasie, a jej odbiorcami mają być nie tylko dzieci, ale także rodzice. To właśnie opiekunowie powinni dokładnie wiedzieć co ich pociechy robią w Internecie, jakie strony odwiedzają i przestrzegać je przed niebezpieczeństwami.

Na inauguracyjnym spotkaniu kampanii „Dziecko w sieci” był obecny Dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp. Marek Dyjasz, który stwierdził, że uregulowania prawne, które właśnie weszły w życie to przełom, o który Policja walczyła prawie dwa lata „Policji bardzo zależało na zmianie tych przepisów – teraz szybciej będzie można wszcząć procedurę postępowania przygotowawczego - to skutecznie wyeliminuje osoby, które uwodzą dzieci w sieci”.

(kj)

Więcej szczegółowych informacji:

Informacja o wybranych zmianach w kodeksie karnym w pierwszej połowie 2010 r. >>

Teksty ujednolicone kodeks karny, kodeks postępowania karnego i kodeks wykroczeń >>

Powrót na górę strony