Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne ćwiczenia na wypadek sytuacji kryzysowej

Data publikacji 11.06.2010

W Jeleniej Górze odbyły się kolejne ćwiczenia służb ratunkowych w sytuacji zagrożenia. W tym roku zainscenizowano katastrofę w ruchu lądowym , a w efekcie – zagrożenie katastrofą ekologiczną.

10 czerwca 2010 roku ok. godz. 11.00 na ulicy Wiejskiej w Jeleniej Górze doszło do wypadku drogowego. Samochód ciężarowy przewożący beczki z substancjami ropopochodnymi zderzył się z samochodem osobowym, w wyniku czego beczki wpadły do rzeki Bóbr i nastąpił wyciek substancji do wody. Natychmiast o tym zdarzeniu zostały powiadomione wszystkie służby ratunkowe w mieście. W likwidacji skutków katastrofy uczestniczyli policjanci, strażacy , ratownicy pogotowia ratunkowego, pracownicy ochrony środowiska, pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i WOPR.

Policjanci zabezpieczyli miejsce katastrofy, wyznaczając strefę działań, zapewniając szybki dojazd służb ratunkowych oraz objazdy dla innych uczestników ruchu. Ponadto funkcjonariusze pomagali w ratowaniu ludzkiego życia. Strażacy wyciągali z samochodu zakleszczone osoby i zabezpieczyli zbiornik wody, a ratownicy medyczni udzielali poszkodowanym pierwszej pomocy.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie postępowania służb ratunkowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, sprawdzenie realności przyjętych procedur działania, przygotowanie służb ratowniczych do działania na wypadek katastrofy w ruchu lądowym w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, sprawdzenie systemów łączności oraz udoskonalenie współdziałania Centrum Zarządzania Kryzysowego ze służbami ratunkowymi i inspekcjami podczas działań i usuwania skutków katastrofy.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony