Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne obchody Święta Policji

Data publikacji 24.07.2010

Podkom. Andrzej Struj, mł.asp. Zbigniew Żurawski, mł.asp. Krzysztof Domżalski, mł.asp. Przemysław Złotkowski, podinsp. Józef Kula, asp.szt. Kazimierz Knoblich – to nazwiska policjantów, którzy zostali uroczyście wpisani do Księgi Pamięci Poległych Policjantów w KGP. W ten sposób rozpoczęły się obchody 91. rocznicy powstania Policji. Centralne uroczystości rozpoczęły się w sobotę i potrwają cały weekend. Przed pałacem Kultury i Nauki wyróżnionym funkcjonariuszom wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Oficjalna część uroczystości z udziałem Ministra SWiA Jerzego Millera, Komendanta Głównego Policji gen.insp. Andrzeja Matejuka, jego zastępców: nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, insp. Andrzeja Treli, kierownictwa KGP, rodzin poległych policjantów oraz zaproszonych gości, rozpoczęła się dziś o godzinie 11:00 w KGP złożeniem meldunku Ministrowi SWiA o gotowości rozpoczęcia ceremoniału wpisu do Księgi Pamięci Poległych Policjantów.

Komendant Główny Policji gen.insp. Andrzej Matejuk serdecznie powitał zaproszonych gości. - Dzisiejszą uroczystością rozpoczynamy centralne obchody Święta Policji. To szczególnie wzruszający i podniosły moment dla naszej formacji, oddajemy bowiem hołd sześciu policjantom, którzy działali w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli podczas służby – powiedział Komendant. – Ryzyko utraty życia i zdrowia jest trwale wpisane w zawód policjanta.(..) Policjanci, których nazwiska zostaną dziś wpisane do Księgi Pamięci, wypełnili słowa roty ślubowania do końca. Chroniąc bezpieczeństwa ludzi i porządek publiczny, ponieśli ofiarę największą, ofiarę życia. Nie zginęli na darmo - na zawsze pozostaną w naszej pamięci i na kartach historii polskiej Policji.

Do wszystkich uczestników uroczystości zwrócił się następnie Minister Jerzy Miller. Pan Minister mówił o policyjnej służbie, służbie drugiemu człowiekowi i o powołaniu do niej, o tym za co cenimy Policję i policjantów. Następnie zwrócił się do rodzin poległych policjantów: - Państwo przeżyli tragedię. Jesteśmy Państwu winni słowa podziękowania i słowa otuchy na kolejne lata. Kulturę instytucji poznaje się po sposobie opieki nad słabszym, teraz to Państwo są słabsi i ludzie się zmieniają (…) ale Policja ma już 91 lat i chcę wierzyć, że Państwo wśród policjantów zawsze się będą czuli jak u siebie. Mówiąc o poległych policjantach Pan Minister podkreślił ich odwagę - Autorytet służby buduje się właśnie takimi czynami. Autorytet służby buduje się taką odwagą. (…) Pamiętajmy i o nich i o Państwa osobach, potrzebach, nadziejach, bo Państwo są też z rodziny, którą zwiemy Policją.

Po wystąpieniu Ministra, uroczyście odczytano sześć Kart Pamięci i wpięto je do Księgi Pamięci. Przed Tablicą Pamięci przedstawiciel rodzin poległych odsłonił tabliczkę epitafijną z nazwiskiem podkom. Andrzeja Struja – stołecznego policjanta, który w lutym br. zginął pchnięty nożem. Po modlitwie w intencji wszystkich poległych policjantów, uczczono ich pamięć minutą ciszy i złożono wiązanki kwiatów pod Tablicą Pamięci.

Podczas uroczystości złożono również wieńce pod obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, przed gmachem KGP. W tym miejscu złożona jest urna z prochami policjantów, którzy na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku, podpisanego m.in. przez Józefa Stalina, zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w Miednoje.

Złożeniem meldunku Ministrowi SWiA przez Komendanta gen.insp. Andrzeja Matejuka, zakończyła się pierwsza część obchodów Święta Policji, poświęcona pamięci poległych w służbie policjantów.

W rejonie Pałacu Kultury i Nauki (przy Dworcu PKP Warszawa Śródmieście) Komenda Stołeczna Policji przygotowała dla warszawiaków specjalną wystawę interaktywną „Twoja Policja”, którą można było oglądać już od godz. 12.00. Dla zainteresowanych pracą w Policji zorganizowane zostały stoiska promocyjne, edukacyjne i prewencji kryminalnej. Każdy mógł zapytać o możliwości podjęcia służby w tej formacji oraz dowiedzieć się, jak ustrzec się przed kradzieżą czy napadem. Młodszym uczestnikom zaprezentowany został policyjny sprzęt (radiowóz oznakowany z terminalem systemu wspomagania dowodzenia, łódź patrolowa, quady, oznakowany samochód terenowy, mobilne centrum monitoringu, mobilny posterunek Policji, Miasteczko Ruchu Drogowego, motocykle). Zainteresowani zobaczyli pokaz tresury policyjnych psów. Rowerzyści, którzy przyjechali pod Pałac Kultury, mogli oznakować swój rower. Dla zainteresowanych pracą służb kryminalnych przygotowany został ambulans kryminalistyczny, w którym odbył się pokaz daktyloskopii i sporządzano portrety pamięciowe. Policjanci wydziału realizacyjnego z kolei przedstawili umundurowanie i wyposażenie grupy szturmowej oraz robota do neutralizowania ładunków i urządzeń wybuchowych. Najmłodsi mogli zapoznać się z maskotką Komendy Stołecznej Policji.

Natomiast punktualnie o 14.00 przed Pałacem Kultury i Nauki odbyła się Gala Święta Policji z udziałem Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny, Ministra SWiA Jerzego Millera i Podsekretarza Stanu gen. Adama Rapackiego.

Uroczystości rozpoczął koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, następnie uczestnicy Przystanku PaT wykonali uwerturę patriotyczną podczas której poeta, autor piosenek, podróżnik - Krzysztof Cezary Buszman - odczytał wiersz pt. „Katyń” nawiązujący do zbrodni katyńskiej i katastrofy polskiego rządowego samolotu pod Smoleńskiem.

Policjantów i wszystkich gości zgromadzonych na uroczystości przed PKiN powitał gen. insp. Andrzej Matejuk Komendant Główny Policji i podziękował za udział w Gali. W swoim wystąpieniu mówił o tegorocznej nowej formule obchodów – Chcemy pokazać Policję przez pryzmat nie tylko regulaminu, ceremoniału ale przez wymiar społeczny. Za chwilę poznacie Państwo policjantów, którzy w III edycji plebiscytu „Policjant, który mi pomógł” zostali wyróżnieni przez osoby, którym ci policjanci nieśli pomoc. Nowa formuła to również dialog Policji z młodzieżą m.in. przez program reprezentowany przez KGP - PaT (Profilaktyka a Ty). Komendant mówił również o zaangażowaniu i skuteczności policjantów, policjantek i pracowników Policji, o efektywnej walce z przestępczością, jak również o policjantach, którzy zdali egzamin w trudnych warunkach walcząc z powodzią, niosąc pomoc, ratując życie, dowożąc żywność i leki –  Byli gdzie potrzebna była pomoc policjanta – za to gorąco im dziękuję. Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Komendant złożył policjantom życzenia - Z okazji Święta Policji składam wszystkim policjantom, policjantkom, pracownikom Policji najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za zaangażowanie. To dzięki Waszej pracy nasi mieszkańcy bardzo dobrze, moim zdaniem, oceniają Policję (…) To Państwa zasługa. Za to gorąco dziękuję. Wszystkiego najlepszego.

Następnie wybrani policjanci i pracownicy Policji zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

W pierwszej kolejności wyróżniono Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadinsp. Bogdana Klimka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. 10 policjantów z różnych jednostek w kraju zostało odznaczonych złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę. Dekoracji dokonali Marszałek Sejmu RP, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Komendant Główny Policji.

W uznaniu za zasługi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa publicznego zostały nadane Odznaki Zasłużony Policjant. Nadano trzy złote, trzy srebrne i cztery brązowe odznaki. Wyróżnieni funkcjonariusze zostali odznaczeni przez Marszałka Sejmu Grzegorza Schetynę, Ministra SWiA Jerzego Millera i Komendanta Głównego Policji gen.insp. Andrzeja Matejuka. 

Następnie wręczono policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne: stopnie nadkomisarza, inspektora, młodszego inspektora i podinspektora Policji.

W kolejnej części uroczystości Naczelny Kapelan Policji koordynator ds. Duszpasterstwa Policji ks. prałat płk. Sławomir Żarski wręczył dwa medale i dyplomy „Gloria Intrepidis et animi promptis” (Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym), które nadane zostały przez Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Uhonorowani nimi zostali podinsp. Winek Sylwester z KRP VII w Warszawie oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji, w imieniu której odznaczenia odebrał dyrygent podinsp. Janusz Trzepizur.

Po wręczeniu medali pięciu laureatów (czterech policjantów i jedna policjantka) III edycji plebiscytu „Policjant, który mi pomógł” otrzymało z rąk Marszałka Sejmu RP statuetki a z rąk Ministra SWiA oraz Komendanta Głównego Policji listy gratulacyjne.

Następnie głos zabrał Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, który mówił o nowej formule Święta Policji, o odznaczeniu policjantów, którzy pokazują, że Policja jest również po to, by nieść pomoc innym, o początkach akcji „Policjant, który mi pomógł” i tych, którzy razem z Niebieską linią wkraczali i walczyli z przemocą w rodzinie, o projekcie PaT. Pan Marszałek wspomniał również śp. biskupa Tadeusz Płoskiego, który zginął 10 kwietnia oraz tych, którzy odeszli w ostatnim roku. - Dziękując i przekazując wyrazy szacunku , pełnej atencji dla całej Policji, chcę powiedzieć także o tych wszystkich bezimiennych setkach, tysiącach policjantów, którzy w czasie ostatniej powodzi byli tam gdzie było najtrudniej, byli zawsze z ludźmi do końca, pomagali i angażowali swoje zdrowie. Ten egzamin po raz kolejny polska Policja zdała celująco – powiedział Marszałek. I dzisiaj pamiętając o tym wszystkim, o tym wyzwaniu dla polskiej Policji, by być blisko ludzi, być blisko problemów, pomóc je rozwiązywać, mogę, muszę i chcę powiedzieć na Wasze Święto 24 lipca, że Państwo polskie jest z polskiej Policji dumne.

Na zakończenie Gali odbył się finał Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej V Przystanek Pat i wręczenie statuetek „Filar Pat”. Jednym z laureatów tej nagrody zostało Miasto Stołeczne Warszawa. W imieniu Pani Prezydent i mieszkańców Warszawy, nagrodę przyjął i podziękował za nią V-ce Prezydent Warszawy Pan Jacek Wojciechowicz. Nagrodę wręczali insp. Grzegorz Jach oraz Pani Róża Krześniak - była Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn, która również w przeszłości była pierwszym gospodarzem Przystanku PaT.

Następnie insp. Grzegorz Jach - twórca programu PaT, który prowadził Galę Policji, podziękował wszystkim, dzięki którym uczestnicy PaT mieli zaszczyt i mogli świętować wspólnie z policjantami.

Sobotnie uroczyste obchody Święta Policji przed Pałacem Kultury i Nauki, zakończył koncert artystów społeczności programu PaT.

W dzisiejszych uroczystościach z okazji Święta Policji udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, Sejmu, Senatu RP, kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierownictwo Komendy Głównej Policji. Pod Pałacem Kultury i Nauki obecni byli również przedstawiciele środowisk naukowych, delegacji zagranicznych, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń, polscy i zagraniczni oficerowie łącznikowi.

Niedzielne obchody Święta Policji (25.07.):

9.00 Msza Św. w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie (Msza transmitowana przez Program I Polskiego Radia).
16.00 – 19.00  Gala sportu - Mecz charytatywny Gwiazdy vs. Policja (Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44).
  • pokaz sprzętu policyjnego,
  • pokaz musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej Policji,
  • występ grupy tanecznej,
  • licytacja przedmiotów przekazanych na aukcję na rzecz powodzian organizowana przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej,
  • występ gwiazd polskiej piosenki,
  • przekazanie dochodu z licytacji dla przedstawiciela gminy Limanowa.

Patronem medialnym centralnych obchodów Święta Policji jest TVP.INFO.

(mw)

GALERIA ZDJĘĆ - Święto Policji 2010 >>

Film Centralne obchody Święta Policji


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Centralne obchody Święta Policji (format flv - rozmiar 13.61 MB)

Film Centralne obchody Święta Policji


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Centralne obchody Święta Policji (format flv - rozmiar 14.69 MB)

Powrót na górę strony