Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spottersi na polskie boiska

Data publikacji 27.07.2010

Dziś o godzinie 11 odbyła się konferencja poświęcona tematowi „Bezpieczeństwo na stadionach oraz współpraca policyjnych spottersów z klubami piłkarskimi i kibicami”. Organizatorem spotkania byli policjanci pierwszego w kraju wyspecjalizowanego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców komendy stołecznej.

Podczas konferencji omówione zostały zasady działania policyjnych spottersów. Reprezentują oni nową ideę Policji związaną z zabezpieczaniem meczów piłki nożnej. W trakcie spotkania zaprezentowano również zadania i zasady współpracy z klubami sportowymi oraz ze środowiskiem stowarzyszeń kibiców.

Na konferencji obecni byli m.in. Naczelnik Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców komendy stołecznej nadkom. Radosław Ścibiorek, Andrzej Bińkowski Przewodniczący Wydziału ds. Bezpieczeństwa PZPN, Bogdan Błędowski Dyrektor Bezpieczeństwa Klubu Sportowego „Legia” Warszawa, Roman Kowalski Dyrektor Bezpieczeństwa Klubu Sportowego „Polonia” Warszawa, Daniel Purzycki Dyrektor Generalny Klubu Sportowego „Polonia” Warszawa, a także przedstawiciele Ekstraklasy S.A oraz klubów sportowych i stowarzyszeń kibiców.

Instytucja spottersa służy poprawie bezpieczeństwa i organizacji w trakcie meczy. Spotters reprezentuje interesy swoich kibiców i służy im pomocą także w kwestiach informacyjnych. Umożliwia kontakt z klubem, Policją oraz służbami porządkowymi. W czasie pobytu swoich kibiców na obiektach sportowych, pełni funkcję koordynatora i łącznika z organizatorem. Do jego zadań należy identyfikacja zagrożeń w trakcie udziału kibiców w imprezach sportowych zarówno na terenie kraju, jaki i za granicą. Policjant – spotters prowadzi także działania zmierzające do wykluczenia przemocy oraz wyeliminowania chuliganów z polskich stadionów.

Spotters powinien być znany i rozpoznawalny. Będzie obecny na każdym meczu swojej drużyny. Jego system pracy będzie dostosowany do terminarza rozgrywek jego drużyny oraz planu współpracy z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Spottersi to policjanci, którzy znają specyfikę, uwarunkowania oraz historię klubu i jego kibiców.

Spotters współpracuje lub współdziała nie tylko z jednostkami Policji na terenie całego kraju, ale również z podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, takimi jak agencje ochrony, służby porządkowe, straże miejskie i gminne oraz klubami i związkami sportowymi, stowarzyszeniami kibiców, czy przewoźnikami.
 

(KSP / ps)

Spotters: policjant-kibic >>

Powrót na górę strony