Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji gratuluje policyjnym lotnikom

Data publikacji 29.07.2010

To był szczególny dzień dla lotników w niebieskich mundurach. Gośćmi Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji byli Komendant Główny Policji generalny inspektor Andrzej Matejuk i jego zastępca nadinsp. Waldemar Jarczewski. Wyróżnieni funkcjonariusze otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, a wszyscy policyjni lotnicy – podziękowania i gratulacje.

4 funkcjonariuszy otrzymało kolejną gwiazdkę oficerską w związku z mianowaniem na stopień nadkomisarza Policji. Trzech kolejnych policjantów otrzymało awans na stopień komisarza. Medalami zaszczyconych zostało 18 policjantów.

Szczególne podziękowania trafiły do policjantów zaangażowanych w akcję ratowniczą podczas ostatniej powodzi. Lotnictwo policyjne przeznaczyło do bezpośrednich działań 14 śmigłowców, w tym dwa Mi 8, które najczęściej były wykorzystywane do akcji ewakuacyjnych. W krytycznych sytuacjach policyjni lotnicy, wspólnie z ratownikami ze straży pożarnej, podejmowali potrzebujących pomocy z miejsc, do których dostęp innymi środkami transportu był utrudniony lub niemożliwy. Dzięki tym działaniom uratowanych zostało 116 osób, wśród których było kilkadziesiąt dzieci.
Dziękując lotnikom, Komendant Główny Policji podkreślił wielki wkład, jaki wnosi Lotnictwo Policji w bezpieczeństwo oraz w kształtowanie wizerunku Policji w społeczeństwie. Ich codzienna służba to dowód jak pięknie można połączyć pasję bycia policjantem z pasją do lotnictwa.

Do komendanckich podziękowań i życzeń dołączyli także Dyrektor Głównego Sztabu Policji insp. Krzysztof Lis oraz Zastępca Dyrektora insp. Andrzej Ostas.

Po części oficjalnej goście zwiedzili policyjny hangar, zwracając szczególną uwagę na stojące w gotowości śmigłowce, wśród których wyróżniał się pierwszy śmigłowiec w nowych policyjnych barwach - Sokół W-3.

(gp/js)
 

Powrót na górę strony