Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pamiętać o poległych policjantach i pomagać ich rodzinom to nasz obowiązek

Data publikacji 26.08.2010

Dziś gościem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie była Pani Małgorzata i jej dwie córki – rodzina poległego 10 lat temu na służbie policjanta z Iławy. Opiekuje się nimi Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, która łącznie pomaga 6 rodzinom. Wspomagają ją finansowo osoby z różnych środowisk, w tym także te ze środowiska policyjnego. Funkcjonariusze odpowiadają na każdy apel o pomoc, tak jak miało to miejsce w przypadku pomocy rodzinie Andrzeja Struja z KSP – zasilają konto Fundacji dobrowolnymi składkami, przekazują na jej rzecz 1% swojego podatku.

Dziś o godzinie 11.00 gościem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie była Pani Małgorzata i jej dwie córki. To rodzina, która 10 lat temu straciła ojca i męża – policjanta z Iławy, który zginął, pełniąc służbę. Kobietą i jej dziećmi opiekuje się Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Jak powiedział nadkom. Roman Kubicki, pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, naszym obowiązkiem jest pamiętać i pomagać rodzinom tych, którzy oddali życie, strzegąc prawa i bezpieczeństwa.

Podczas dzisiejszego spotkania Pan Maciej Jamiołkowski, prezes British School, przekazał Darii i Oliwii bilety na kolejne kursy języka angielskiego. Jednocześnie zapewnił, że policyjna Fundacja zawsze może liczyć na pomoc i współpracę jego szkoły.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie. Na Warmii i Mazurach Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach pomaga 6 rodzinom. Pamięta też o rodzicach poległego policjanta Marka Cekały. Pomaga także dzieciom nagle zmarłych funkcjonariuszy.

Środki, które przeznacza Fundacja na pomoc podopiecznym, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji. Pomoc dla poszkodowanych rodzin udzielana jest w formie zapomóg materialnych i finansowych, organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach, dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszelka pomoc rodzinom możliwa jest dzięki życzliwości i hojności ludzi dobrej woli, w tym pochodzących ze środowiska policyjnego. Policjanci i pracownicy Policji województwa warmińsko-mazurskiego chętnie włączają się we wszystkie akcje prowadzone na rzecz poszkodowanych rodzin. Jak podkreśla asp. szt. Małgorzata Kowalewicz, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Współpracy z Fundacją, cieszy także fakt, że na środowisko policyjne zawsze można liczyć. Funkcjonariusze odpowiadają na każdy apel o pomoc, tak jak miało to miejsce w przypadku pomocy rodzinie Andrzeja Struja z KSP. Na ten cel zebrano m. in. w KWP w Olsztynie ponad 1300 zł, w KMP w Olsztynie ponad 1000 zł., a w Działdowie ponad 600 zł.

Coraz więcej policjantów dobrowolnie przekazuje składki na konto fundacji. Comiesięcznie z odpisów z pensji funkcjonariuszy to ponad 400 zł. Konto zasilają także środki uzyskane z możliwości przekazania organizacjom pożytku publicznego 1% podatku od dochodów. Dzięki temu w 2009 roku Fundacja wzbogaciła się o ponad 300 tys. zł. Natomiast w tym roku tylko do końca lipca pozyskano kwotę 222.739 zł.

W tym roku dzieci i młodzież – podopieczni policyjnej Fundacji, łącznie ponad 200 osób – skorzystało z wakacyjnego wypoczynku w Międzyzdrojach, a także w Czechach i na Słowacji (na zasadzie wymiany rodzin z Fundacjami tych krajów). Policjanci z województwa warmińsko-mazurskiego włączają się też w organizację wypoczynku dla podopiecznych Fundacji jako wolontariusze.

Od trzech lat wiele firm i osób prywatnych z Olsztyna i Działdowa przekazuje rzeczy, słodycze, zabawki, które stanowią upominki, nagrody i umilają dzieciom pobyt podczas wypoczynku, za co w imieniu podopiecznych serdecznie dziękujemy. Dzięki tym sponsorom wszystkie rodziny z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymują paczki rzeczowe. Dwoje dzieci korzysta z bezpłatnej nauki języka angielskiego w szkole językowej. Ponadto dzieci i młodzież corocznie otrzymują od Fundacji paczki świąteczne oraz, w miarę możliwości, wsparcie finansowe i materialne.

(KWP w Olsztynie / łn)

Powrót na górę strony