Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie bezpieczeństwa uczelni wyższych

Data publikacji 20.02.2007

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu podpisał porozumienie z Rektorem Politechniki Poznańskiej. Jest to początek realizowanego programu "Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Uczelni Wyższych".

Po podpisaniu porozumienia wśród studentów zostaną przeprowadzone badania ankietowe dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie Uczelni (budynki dydaktyczne, akademiki, klubu studenckie). Badania te pozwolą na wskazanie zagrożeń przestępczością, ich rodzaju i skali oraz miejsc w których występują. Mowa tu przede wszystkim o rozbojach, pobiciach, drobnych kradzieżach, wandalizmie, zakłóceniach porządku publicznego, czy uszkodzeniach mienia.

Na podstawie wyników badań podjęte zostaną działania zmierzające do zlikwidowania lub przynajmniej ograniczenia tych zjawisk, przy aktywnej współpracy Uczelni. Wyniki tych przedsięwzięć zostaną poddane ocenie, a wysoki poziom realizacji projektu będzie nagradzany przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji certyfikatem "Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo".
 
Powrót na górę strony