Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 22.02.2007

W dniach 22 lutego – 1 marca po raz kolejny obchodzony jest w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach akcji w sądach oraz prokuraturach zorganizowane zostaną dyżury sędziów, aplikantów sądowych, kuratorów i prokuratorów, w czasie których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Tradycyjnie obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw rozpoczynają się w dniu 22 lutego br., który ogłoszony został Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W tym dniu, w Muzeum Zamkowym w Pszczynie odbędzie się Konferencja z udziałem ok. 150 osób z całej Polski. 

Tegoroczny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, jak i Konferencja w Pszczynie, odbywać się będą pod hasłem: "Sieć pomocy ofiarom przestępstw". Obecnie trwają prace nad międzyresortowym Krajowym Programem na Rzecz Ofiar Przestępstw, w ramach którego mają być opracowane rozwiązania systemowe, które pozwolą osobom pokrzywdzonym przestępstwem otrzymywać niezbędną pomoc ze strony różnych instytucji i organizacji, na każdym etapie postępowania. Z tego też powodu tematem konferencji będzie przedstawienie dobrych praktyk w zakresie udzielania pomocy ofiarom przestępstw, realizowanych przez różne podmioty: policję, prokuraturę, świat nauki i organizacje pozarządowe, przy jednoczesnym wskazaniu niewykorzystanych możliwości oraz propozycji zmian.
Powrót na górę strony