Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SPAP i SOKÓŁ w akcji

Data publikacji 11.09.2010

Zakończyło się szkolenie funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi i ukraińskiego pododdziału specjalistycznego SOKÓŁ. Jak podkreśla dowódca łódzkich antyterrorystów to pierwsze wspólne ćwiczenia tych formacji. Pozwoliły one na wymianę doświadczeń, sprawdzenie różnych wariantów działania w sytuacjach bojowych, a także ocenę posiadanego specjalistycznego sprzętu. Ukraińscy funkcjonariusze wysoko ocenili poziom wyszkolenia i uzbrojenia łódzkich policjantów SPAP.

Kontakt z milicją ukraińską w obwodzie chmielnickim zainicjowano w 2008 r. W efekcie rozwijającej się współpracy w zakresie zwalczania przestępczości oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych podpisano „Deklarację o współpracy między Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi a Głównym Zarządem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Obwodzie Chmielnickim”.

Rok 2010 to realizacja kolejnego projektu szkoleniowego pt. „Wsparcie działań na rzecz integracji europejskiej – zwalczanie najpoważniejszych form przestępczości kryminalnej oraz wykorzystanie lokalnych jednostek specjalnych Policji w działaniach antyterrorystycznych”. Zaplanowano przeprowadzenie 2 paneli, które składają się z zajęć prowadzonych w formie wykładów, pokazów multimedialnych, dyskusji, prezentacji działań bojowych, rozwiązywania scenariuszy sytuacyjnych, ćwiczeń praktycznych w terenie prowadzonych przez specjalistów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Realizacja pierwszej części szkolenia na temat zwalczania najpoważniejszych form przestępczości kryminalnej odbyła się w czerwcu w Chmielnickim na Ukrainie, natomiast druga część, między 5 a 10 września 2010 r., w Łodzi. Zajęcia odbywały się na terenie należącym do Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi oraz w obiektach, z których oddział korzysta.

Ukraińscy funkcjonariusze pododdziału specjalnego SOKÓŁ po wykładach wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach bojowych. Obejmowały one m.in. prowadzenie działań bojowych na obiektach ruchomych, takich jak samochód , szturm na pojazd osobowy z wykorzystaniem taktyki antyterrorystycznej, wykorzystanie technik wysokościowych w taktyce antyterrorystycznej, desant zespołu szturmowego z pokładu śmigłowca za pomocą lin i przyrządów alpinistycznych, współdziałanie grupy wysokościowej z zespołem szturmowym, wykorzystanie pododdziałów antyterrorystycznych podczas ochrony „VIP” i osób zagrożonych.

(KWP w Łodzi / mg)
 

Powrót na górę strony