Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dymisja zastępców KGP przyjęta

Data publikacji 28.02.2007

Minister spraw wewnętrznych i administracji Janusz Kaczmarek przyjął dymisje zastępców komendanta głównego Policji: nadinsp. Waldemara Jarczewskiego - odpowiedzialnego za pion kryminalny i Jacka Sobolewskiego - odpowiedzialnego za pion logistyczny.

Zastępcy komendanta dymisje złożyli13 lutego. Uzasadnili je chęcią ułatwienia nowemu komendantowi podejmowania decyzji personalnych, co do najbliższych współpracowników.

Powrót na górę strony