Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa”

Data publikacji 14.10.2010

Wczoraj w Szczecinie odbyła się konferencja „Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa”, której organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół i instytucji zajmujących się problemem handlu ludźmi i pomocą ofiarom przestępstw. Przypominamy, że 18 października przypada Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie adresowane było przede wszystkim do przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, a także innych instytucji zajmujących się problemem handlu ludźmi i pomocą ofiarom przestępstw. Głównym celem spotkania było wyposażenie odbiorców w wiedzę i znajomość problemu, w takim stopniu, aby mogli ją wykorzystać w dalszej pracy wychowawczej ze swoimi podopiecznymi.

Po rozpoczęciu konferencji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciecha Olbrysia, aspekty prawne problemu omówił przedstawiciel Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. Następnie dr Anna Nowak - Dyrektor Instytutu Socjologii Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przedstawiła obraz zjawiska handlu ludźmi w Polsce. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z doświadczeniami Straży Granicznej i Policji w walce z procederem handlu ludźmi oraz poradami jak bezpiecznie szukać pracy za granicą, przedstawionymi przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Na zakończenie poruszony został aspekt działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania handlu ludźmi. Swoje doświadczenia przedstawili pracownicy Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim oraz Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

Temat przeciwdziałania handlowi ludźmi jest stale obecny w działaniach podejmowanych przez różne instytucje. Warto o tym głośno mówić i przypominać, chociażby przy okazji, przypadającego na 18 października – Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

(KWP w Szczecinie/js)
 

Powrót na górę strony