Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa podczas EURO 2012

Data publikacji 14.10.2010

Dzisiejszego dnia w Komendzie Głównej Policji odbyło się posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W ramach prac Komitetu w dniach 14 – 15 października br. odbędą się warsztaty poświęcone tematyce bezpieczeństwa podczas EURO 2012.

Spotkaniu przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Adam Rapacki. W posiedzeniu uczestniczyli również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Stanisław Chmielewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Maciej Jankowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pan Tomasz Półgrabski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski oraz przedstawiciele instytucji i służb zaangażowanych w przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Podczas posiedzenia omówiono rekomendacje UEFA do Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012TM w Polsce. Liderzy obszarów ujętych w Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa […] przedstawili zakres projektów zrealizowanych oraz aktualnie prowadzonych, ujmując w tym stopień ich realizacji oraz zdefiniowane problemy. W ramach prac Komitetu w dniach 14 – 15 października br. odbędą się warsztaty poświęcone tematyce bezpieczeństwa UEFA EURO 2012. Celem warsztatów będzie wypracowanie rozwiązań strategicznych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem Turnieju na poziomie kraju oraz w miastach gospodarzach rozgrywek finałowych. Podjęte zostaną także prace nad agregacją zadań zawartych w poszczególnych projektach, odnoszących się do bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.

Komitet ds. Bezpieczeństwa EURO 2012 został powołany przez Premiera RP w maju 2010 roku. Komitet określa obszary działania administracji rządowej związane z bezpieczeństwem EURO 2012. Zajmuje się również monitorowaniem przygotowań do zabezpieczenia Turnieju finałowego. Informacje o stanie prac Komitet przedstawia cyklicznie Premierowi RP.

(Główny Sztab Policji KGP)
 

Powrót na górę strony