Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne zabytki odzyskane

Data publikacji 29.10.2010

Policjanci z KWP w Szczecinie odzyskali bojowe topory pochodzące z wczesnego średniowiecza, które były nielegalnie oferowane na jednym z portali internetowych. Oprócz nich odnaleziono również rzadką srebrną monetę z 1558 roku oraz zabytkowy rewolwer.

Na jednym z portali internetowych 47-letni mieszkaniec powiatu myśliborskiego oferował do sprzedaży 4 średniowieczne topory bojowe, będące zabytkami archeologicznymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zabezpieczyli te przedmioty wspólniez archeologiem z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

W trakcie przeszukania w mieszkaniu wspomnianego mężczyzny zabezpieczono również srebrną monetę oraz rewolwer znalezione w okolicach Dolska.

Jeżeli chodzi o topory, kolekcjoner tłumaczył, że kupił je na giełdzie. Oczyścił je z gliny oraz ziemi i zakonserwował, a następnie postanowił je sprzedać, ponieważ nie pasowały tematycznie do jego zbiorów.

Po ekspertyzie w Muzeum Narodowym w Szczecinie stwierdzono, że wśród zabezpieczonych przedmiotów znajdują się 3 żelazne wczesnośredniowieczne topory bojowe i oskard datowane na X-XIV w., rewolwer systemu Nagant wzoru z 1895 roku oraz rzadka moneta - srebrny szeląg z Lüneburga z 1558.

Sprawę prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu. Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy i określić, czy i jakie ewentualnie zarzuty usłyszy mieszkaniec powiatu myśliborskiego.

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nawet przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym.

Oferowanie do sprzedaży przedmiotów, co do których sprzedający powinien i może przypuszczać, że zostały uzykane za pomocą czynu zabronionego, wyczerpuje znamiona przestępstwa paserstwa nieumyślnego, zagrożonego karą do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / mg)

Powrót na górę strony