Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowanie dla policjantów

Data publikacji 29.10.2010

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpiad Specjalnych Zbigniew Niemczycki złożył wczoraj na ręce Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka pamiątkową paletę z medalami Olimpiad Specjalnych. W ten sposób wyrażono uznanie dla wszystkich polskich policjantów za wsparcie organizacji V Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010.

Podczas uroczystego spotkania podkreślono, że organizacja Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Polsce otrzymała bardzo wysoką ocenę międzynarodową i to zarówno, jeśli chodzi o organizację logistyczną, przez realizację przedsięwzięć merytorycznych, aż po bezpieczeństwo uczestników. Dano temu symboliczny wyraz, wręczając pamiątkowe palety z medalami Olimpiad Specjalnych w trzech kolorach. Otrzymali je m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Adam Mularz.

Nagroda którą otrzymałem, jest podziękowaniem za pracę setek policjantów z wielu województw, których trud służby związanej z zabezpieczeniem Olimpiady został doceniony – powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk. - Jeszcze raz składam podziękowania za naszą aktywność na rzecz Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

Do zadań policjantów należało zabezpieczenie prewencyjne całego przedsięwzięcia: utrzymanie bezpieczeństwa w miejscach odbywania się imprez oraz zapewnienie porządku w ruchu  drogowym. W działaniach wzięły udział Komendy Wojewódzkie Policji z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Radomia i Komendy Stołecznej Policji.

Rok 2010 jest rokiem Olimpiad Specjalnych w Polsce, a Warszawa od 18 do 24 września br stała się stolicą Igrzysk. Po raz pierwszy w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej odbyły się Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2010.

Warto wspomnieć, że każdorazowo Igrzyska Olimpiad Specjalnych poprzedza Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa. Tak było też w tym roku w Polsce - w gwiaździstej sztafecie wzięło udział 125 mundurowych biegaczy, razem z nimi biegło 34 policjantów z zagranicy. Strzegący prawa zostali podzieleni na pięć 25-osobowych grup, które ruszyły ze sztafetą po kraju. Odwiedzili ponad 40 miast, krzewiąc ideę Olimpiad Specjalnych. Trasa olimpijskiego ognia wiodła przez województwa: śląskie, podkarpackie, lubelskie, łódzkie i warmińsko mazurskie. 18 września wszyscy przybiegli do Warszawy.

Przeczytaj więcej na temat Biegu z Pochodnią w miesięczniku Policja 997>>

mw / mg / Policja 997

Powrót na górę strony