Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo Polaków podczas wyjazdów

Data publikacji 16.11.2010

Wczoraj w Zakopanem rozpoczęła się, pod przewodnictwem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka, konferencja „Bezpieczeństwo Polaków podczas wyjazdów”. Zorganizowało ją Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

Przedsięwzięcie ma na celu zaprezentowania, obok inicjatyw podejmowanych przez polską Policję, doświadczeń policji włoskiej oraz podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa (samorządy lokalne, GOPR, TOPR, Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne), wypracowanie założeń optymalnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo na stokach górskich, a także umożliwiających pełnienie przez Policję służby na stokach górskich, w myśl oczekiwań społeczności lokalnych i turystów z uwzględnieniem kompetencji podmiotów funkcjonujących w tym obszarze.

Wśród uczestników konferencji obecni są m.in. Poseł na Sejm RP Pan Piotr van der Coghen – Przewodniczący Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, kierownictwo GOPR i TOPR, przedstawiciele Polskich Stacji Turystycznych i Narciarskich, Polskiej Organizacji Turystycznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, władz samorządowych reprezentujących Szczyrk i Przemyśl, policjanci z terenu garnizonu małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego, odpowiedzialni za organizację służby na stokach górskich oraz przedstawiciele Szkoły Policji w Katowicach.

Szczególnymi uczestnikami konferencji są funkcjonariusze reprezentujący Szkołę Doskonalenia Alpejskiego Policji Włoskiej – CAA Moena, z którą to od 2006 r., z inicjatywy KWP w Katowicach i Szkoły Policji w Katowicach, współpracują polscy policjanci.

W tym miejscu warto wspomnieć, że działania na rzecz bezpieczeństwa na stokach górskich prowadzone są przez funkcjonariuszy Policji ze szczególnym nasileniem w czasie weekendów i ferii zimowych na wybranych stokach górskich garnizonów: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego. Służba na stokach górskich zaliczana jest do nowych form pełnienia służby patrolowej (pierwsze działania rozpoczęto w 2003 r. w garnizonie śląskim).

W minionym sezonie o bezpieczeństwo osób korzystających z wypoczynku na stokach górskich dbało ok. 200 policjantów.
 

Powrót na górę strony
Polska Policja