Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

15 tys. zimowych mundurów trafi do jednostek

Data publikacji 18.11.2010

Policja odebrała już pierwszą partię 15 tys. nowych kompletów zimowych mundurów. W tym tygodniu rozpocznie się ich dostawa do jednostek Policji.

Do przetargu na zakup kurtek przystąpiło czterech oferentów, natomiast na zakup spodni pięciu. Wyboru producenta dokonano w drodze postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną. 30 czerwca br. podpisano umowy z firmą „Arlen” S.A. z siedzibą w Warszawie na dostawę 30 tys. szt. kurtek zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru oraz 30 tys. par spodni zimowych.

W pierwszym postępowaniu przetargowym na zakup umundurowania zimowego, które zostało unieważnione w ubiegłym roku, cena najkorzystniejszej oferty była wyższa o 22 mln zł od ceny, po jakiej obecnie zakupiono umundurowanie.

W umowach ustalono ostateczny termin realizacji dostaw umundurowania zimowego na 15 grudnia br. Aktualnie przedstawiciele Biura Logistyki Policji KGP zakończyli już czynności odbiorcze pierwszej partii 15 tys. kompletów umundurowania. Już w tym tygodniu rozpocznie się realizacja ich dostaw do jednostek Policji.

rh

fot. KWP w Bydgoszczy

Powrót na górę strony