Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

EUROPOLTECH 2011 – forum wymiany doświadczeń i technologii na rzecz bezpieczeństwa

Data publikacji 14.12.2010

Dzisiejsza konferencja jest zapowiedzią Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2011, które obędą w dniach 13 – 15 kwietnia 2011 roku w Warszawie.

Ważnym  elementem targów będzie V Międzynarodowa Konferencja Policyjna „Nauka i innowacje a system bezpieczeństwa państwa” - zainicjowana przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka. Patronat nad Targami objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Coroczne Targi EUROPOLTECH organizowane są w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji, a ich misją jest wspomaganie modernizacji m.in. Policji. Na tegorocznych Targach będzie także prezentowany sprzęt oraz rozwiązania techniczne wspomagające realizację zadań związanych z polską Prezydencją w UE oraz organizacją EURO 2012.

Swoje produkty wystawią wszyscy liczący się na świecie producenci tej branży.

Konferencja „Nauka i innowacje a system bezpieczeństwa państwa” stanowić będzie międzynarodowe forum wymiany doświadczeń dla polskich i europejskich formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Głównym celem przedstawienia badań naukowych i rozwoju technologii będzie zebranie najlepszych praktyk i doświadczeń dotyczących zarządzania policyjną logistyką. W trakcie konferencji wybrane podmioty zaprezentują prowadzone przez siebie prace badawczo-rozwojowe. Zaplanowane są także prezentacje ukazujące modelowe rozwiązania systemu organizacji badań na rzecz bezpieczeństwa w innych krajach.

Do udziału w konferencji zaproszona zostanie kadra kierownicza europejskich służb policyjnych oraz oficerowie łącznikowi służb bezpieczeństwa publicznego akredytowani w Polsce oraz oficerowie łącznikowi polskiej Policji.

Powrót na górę strony
Polska Policja