Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne Zbiory – Bezpieczne Kolekcje

Data publikacji 21.12.2010

Chcesz, żeby Twoje dzieła sztuki były bezpieczniejsze? Wypełnij formularz „Bezpieczne Zbiory – Bezpieczne Kolekcje”! Opisz swoje zabytki! Skorzystaj ze standardów wypracowanych m.in. przez Komendę Główną Policji. W razie nieszczęścia łatwiej będzie odzyskać swoją własność. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zainicjowanego w 2008 r., przez działający w KGP Krajowy Zespół do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, programu wdrożenia systemu dokumentacji dzieł sztuki „Object ID”.

Program „Bezpieczne Zbiory – Bezpieczne Kolekcje” jest standardem dokumentacji zabytków i dzieł sztuki, stworzonym w celu identyfikacji obiektów utraconych w wyniku przestępstwa, klęski żywiołowej czy zagubienia. Jest skierowany przede wszystkim do indywidualnych posiadaczy dzieł sztuki, kolekcjonerów, antykwariuszy i właścicieli galerii. Jego odbiorcą mogą być też środowiska kościelne, od wieków gromadzące w świątyniach dobra kultury.

Istotą programu jest formularz, którego wypełnienie pozwala na późniejszą identyfikację utraconych obiektów. Opisanie pól i uzupełnienie formularza o odpowiednie zdjęcia nie wymaga specjalistycznej wiedzy - wystarczy uważnie przeczytać informacje o tym, jak wypełniać kwestionariusz. Karta identyfikacyjna obiektu w programie „Bezpieczne Zbiory - Bezpieczne Kolekcje” została tak zaprojektowana, by posiadacz dzieła sztuki bądź zabytku mógł wypełnić ją samodzielnie.

System został zbudowany przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych oraz Wydział ds. Przestępczości Kryminalnej BK KGP, we współpracy ze środowiskami muzealnymi, Służbą Celną, pracownikami rynku antykwarycznego, towarzystwami ubezpieczeniowymi, jak również właścicielami dzieł sztuki i antyków. Jego podstawą są funkcjonujące karty muzealne oraz zainicjowany przez fundację Jean Paul Getty Trust w 1993 r., i przyjęty przez ICOM, system „Object ID”

Więcej na stronie: www.bezpiecznezbiory.pl, gdzie można przeczytać informacje dotyczące samego programu, wskazówek dokumentacyjnych oraz zaangażowanych w jego realizację instytucji.

Aktualności - dzieła sztuki

(BK KGP / mg)

Powrót na górę strony