Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślady i dowody w Internecie

Data publikacji 20.01.2011

W dniach 18-19 w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się konferencja pod hasłem „Ślady i dowody w Internecie”, którą zorganizował Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Celem konferencji było rozwijanie, w oparciu o obowiązujące prawo, prawidłowej współpracy pomiędzy ISP (Internet Service Provider), czyli dostawcami Internetu, ICP (Internet Content Provider), czyli dostawcami treści do Internetu, a organami ścigania.

Uczestnicy zostali także zapoznani z obowiązującym prawem krajowym oraz implementowanym prawem Unii Europejskiej w zakresie współpracy pomiędzy ISP i ICP. Przedstawiono również dobre wzorce współpracy w oparciu o przeprowadzone sprawy operacyjne i procesowe. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele QXL Poland Sp. z o.o. – portal aukcyjny Allegro.pl, Procertiv Sp. z o.o, portalu społecznościowego Nasza Klasa Sp. z o.o i BRE Bank SA, a także prokuratorzy z terenu województwa łódzkiego i policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Łódzkiego Garnizonu Policji.

Konferencję otworzył uroczyście Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Marek Działoszyński. Inspektor Działoszyński podkreślił, jak wielką rolę w naszym codziennym życiu odgrywa obecnie Internet i jak ważne jest, abyśmy czuli się bezpiecznie w sieci. Komendant podziękował także podmiotom zewnętrznym za dotychczasową owocną współpracę z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i wręczył im pamiątkowe tabliczki z logo KWP Łódź.

W czasie dwudniowych obrad uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wykładów przygotowanych przez prelegentów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, portalu aukcyjnego Allegro.pl, portalu społecznościowego „Nasza Klasa”, BRE Bank SA i Procertiv Sp. z o.o. 

Podczas konferencji dyskutowano między innymi nad: podstawami prawnymi współpracy organów ścigania z ISP i ICP, możliwościami pozyskiwania informacji z sieci, zasadami działania Działu Bezpieczeństwa Grupy Allegro i przykładami oszustw na portalu Allegro, metodami zabezpieczania śladów cyfrowych, badaniami i analizą zapisów wideo z rejestratorów DVR, zasadami działania Działu Bezpieczeństwa Naszej Klasy i przykładami oszustw na tym portalu, śladami cyfrowymi przechowywanymi przez mbank.pl i sposobem przekazywania ich organom ścigania w oparciu o obowiązujące prawo, a także nad art.106 A ust. 3 Prawa Bankowego jako narzędzia w zwalczaniu oszustw.

Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć dalszej współpracy i podjęcia jeszcze skuteczniejszych działań na rzecz bezpieczeństwa w sieci.

(KWP w Łodzi / mg)

Powrót na górę strony