Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SISone4all - furtka do Obszaru Schengen

Data publikacji 21.03.2007

Przygotowania Policji do wdrożenia SISone4all wkraczają w zaawansowaną fazę realizacji. W KGP odbyło się pierwsze spotkanie zespołu odpowiedzialnego za finalizację tego przedsięwzięcia. Efektem wdrożenia SISone4all będzie m.in. zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych UE i dalszy rozwój operacyjnej międzynarodowej współpracy organów ścigania.

Powierzenie KGP realizacji tak ważnego i prestiżowego zadania, jakim jest dostosowanie struktur i stworzenie technicznych możliwości do podłączenia SISone4all, świadczy o wysokiej ocenie Policji w zakresie realizacji projektów międzynarodowych.

Najistotniejszą rolę odgrywają Biuro Wywiadu Kryminalnego, które koordynuje prace zmierzające do utworzenia polskiego biura SIRENĘ (o skali przedsięwzięcia świadczy potrzeba 90 nowych etatów, w tym 70 cywilnych) oraz na Biurze Łączności i Informatyki KGP, które odpowiada za budowę centralnego węzła informacyjnego systemu.

Czym jest projekt SISone4all, który angażuje tam poważne policyjne siły i środki? Jest to projekt techniczny, umożliwiający nowym Państwom Członkowskim UE podłączenie do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), funkcjonującego obecnie na podstawie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen (tzw. SIS1+). Podłączenie to odbyłoby się za pośrednictwem portugalskiego modułu SIS.

O uruchomieniu projektu SISone4all i podłączeniu niektórych Państw Członkowskich Unii Europejskiej i innych państw, wdrażających dorobek prawny Schengen (z możliwości tej zrezygnowały Wielka Brytania, Irlandia i Szwajcaria) do obecnie eksploatowanego Systemu Informacyjnego Schengen (SIS I+) zadecydowała w dniu 5 grudnia 2006 roku Rada Unii Europejskiej w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Każde Państwo Członkowskie zobowiązane jest m.in. do stworzenia i prowadzenia własnego krajowego modułu SIS, a także wyznaczenia biura SIRENE (w Polsce umiejscowione w BWK KGP), za pośrednictwem którego będzie całodobowo prowadzona wymiana informacji.


Zobacz także: 17.02.2007 KGP: Szybsza droga do Schengen
Powrót na górę strony