Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe zasady kontroli prędkości

Data publikacji 22.03.2007

Zostały zmienione zasady prowadzenia statycznej kontroli prędkości przy użyciu ręcznych radarowych mierników prędkości. Dopuszczono możliwość prowadzenia kontroli również poza wyznaczonymi uprzednio i podanymi do publicznej wiadomości punktami. Policjanci mogą pojawiać się wszędzie tam, gdzie występuje bieżące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dotychczasowe zasady pełnienia służby zmodyfikowano, ponieważ zaistniała konieczność bardziej elastycznego doboru miejsc kontroli prędkości tak, aby policjanci mogli pojawiać się wszędzie tam, gdzie występuje bieżące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Pomimo rozszerzenia obszaru działania nie zrezygnowano z dotychczasowej idei zakładającej zdecydowanie prewencyjny charakter tego typu kontroli. Dlatego też radiowóz powinien być ustawiony jak dotychczas - tylko i wyłącznie w miejscu widocznym dla kierujących pojazdami. Ponadto dobór miejsca do prowadzenia statycznej kontroli prędkości powinien wynikać z analizy lokalnych uwarunkowań i zagrożeń. Czas i miejsce prowadzenia kontroli jest każdorazowo określane przez przełożonego na odprawie służbowej.
Powrót na górę strony