Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna kadry kierowniczej Policji

Data publikacji 26.01.2011

Wczoraj zakończyła się dwudniowa narada podsumowująca całoroczną pracę polskiej Policji. Wzięli w niej udział m.in. Minister Sprawa Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

W spotkaniu uczestniczyli także zastępcy Komendata Głownego Policji, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Naradę rozpoczął Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk. Następnie zastępcy Komendanta Głównego Policji dokonali podsumowania działań poszczególnych służb: kryminalnej, prewencyjnej i logistycznej.

Podczas odprawy mówiono także zadania i cele, jakie stoją przed Policją w związku z przygotowaniami Polski do Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, przedstawiono stan przygotowań polskiej Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, a także projekty informatyczne planowane do realizacji w 2011 roku.

W programie narady znalazły się również zagadnienia dotyczące statystyki wykonawstwa ekspertyz kryminalistycznych oraz problematyka Policji w mediach

Priorytety polskiej Policji w 2011 roku, przedstawione przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka, były ostatnim zagadnieniem narady.

(CSP / mg, fot. Mariusz Mazewski)

Powrót na górę strony