Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania społeczna "Kochać zbyt mocno"

Data publikacji 23.03.2007

Od marca do końca roku będzie trwała ogólnospołeczna kampania "Kochać zbyt mocno". Jej celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, szczególnie psychicznej wobec kobiet. Kampania ma ułatwić osobom nieświadomym rozpoznanie sytuacji, w której zostają poddane takiej przemocy. Jednym z patronów jest Komendant Główny Policji.

Identyfikacja sytuacji, w której dochodzi do przemocy psychicznej jest podstawowym warunkiem jej przezwyciężenia, ponieważ ofiary mają skłonność do "wymazywania" z pamięci złych doświadczeń i wspomnień. 

W rozpoznaniu sytuacji ofiarom pomogą specjaliści dyżurujący pod numerem Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" – 0 801-120-002 (czynnego od poniedziałku do soboty w godzinach 10-18 oraz w niedzielę od 10 do 16), którzy udzielą także porady dotyczącej radzenia sobie z przemocą i informacji nt. możliwości uzyskania pomocy. 

Kampanię zainaugurowało wydanie autobiograficznej książki "Kochać zbyt mocno", która poprzez rysunki opisuje związek oparty na przemocy.
Powrót na górę strony