Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Fair play na trybunach i boiskach

Data publikacji 23.03.2007

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie rozpoczyna się Międzynarodowe Seminarium pod nazwą "Fair play na trybunach, na boiskach".

Seminarium ma na celu:

- wymianę poglądów przedstawicieli różnorodnych podmiotów uczestniczących w działaniach związanych z organizacją i przebiegiem imprezy sportowej, likwidacją skutków chuligaństwa stadionowego, wychowaniem i oświatą, jak też kształtujących opinię publiczną w tej mierze,
- określenie podmiotowego i przedmiotowego zarysu modelu współdziałania na rzecz bezpieczeństwa imprez masowych, pozwalającego na podjęcie szybkiej i skutecznej reakcji na pojawiające się zagrożenia związane z zasygnalizowaną tematyką,
- określenie propozycji ewentualnych zmian w obowiązujących aktach prawnych, które są niezbędne do usprawnienia podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa imprez masowych,
- zapoznanie się z doświadczeniami różnych państwa europejskich w przedmiotowej dziedzinie.
 
Głównym organizatorem seminarium jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie a współorganizatorami Urząd Wojewódzki w Lublinie, Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta w Lublinie. Honorowym Patronatem objął seminarium Wojewoda Lubelski.
 
Seminarium adresowane jest nie tylko do organizatorów masowych imprez sportowych, samorządów gminnych i organów, które opiniują wnioski dotyczące organizacji imprez masowych lub też podejmują stosowne decyzje administracyjne. W seminarium wezmą udział także osoby reprezentujące oświatę i naukę. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Opolskiego.
 
W gronie ekspertów znaleźli się również goście z Portugalii, Hiszpanii, Anglii, Belgii, Holandii, Niemiec i Ukrainy reprezentujący specjalne komórki policyjne zajmujące się zabezpieczeniem imprez masowych. Ze strony polskiej Policji poza funkcjonariuszami garnizonu lubelskiego w seminarium uczestniczyć będzie także kilkuosobowa delegacja z Komendy Głównej Policji.
 
Do udziału w seminarium zaproszeni zostali również dziennikarze sportowi.
Powrót na górę strony