Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Będą zmiany w systemie doboru do służby

Data publikacji 23.03.2007

21 marca w Komendzie Głównej Policji rozpoczęły się prace nad zmianami organizacyjnymi w systemie doboru do służby. Powołany przez Komendanta Głównego Policji zespół, któremu przewodniczył I Zastępca KGP insp. Stanisław Gutowski, przedstawił następujące KIERUNKI ZMIAN w procedurze rekrutacji do służby w Policji.

21 marca br. w KGP rozpoczęły się prace nad zmianami organizacyjnymi w systemie doboru do służby. Powołany przez Komendanta Głównego Policji zespół, któremu przewodniczył I Zastępca KGP insp. Stanisław Gutowski, przedstawił następujące KIERUNKI ZMIAN w procedurze rekrutacji do służby w Policji:
  • Rekrutacja do Policji prowadzona będzie w sposób ciągły.
  • Test z wiedzy będzie miał jedynie charakter rankingowy.
  • Bez zmian pozostaje test sprawności fizycznej.
  • W przypadku uzyskania wyniku negatywnego z testu sprawności fizycznej lub wywiadu zorganizowanego, kandydat do służby będzie mógł ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego po upływie 30 dni, w którym uzyskał wynik negatywny.
  • Kandydat nie będzie musiał przedkładać informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
  • Będą dodatkowe punkty dla osób posiadających wyższe wykształcenie (mgr lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji tj. prawo, administracja, ekonomia i informatyka.
  • Pozostałe etapy, tj. rozmowa wstępna, sprawdzenie w rejestrach, ewidencjach i kartotekach, postępowanie sprawdzające, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisja lekarska POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.
  • Procedura rekrutacji dla osób, które odbyły służbę kandydacką w oddziałach prewencji Policji również POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
Opracowany projekt rozporządzenia w tej sprawie zostanie poddany procesowi legislacyjnemu. Zmiany wejdą w życie nie wcześniej niż na przełomie czerwca i lipca 2007 r.
 


     Więcej na temat doboru do Policji na stronie:

     www.policja.pl/rekrutacja


Powrót na górę strony