Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polacy o kierunkach rozwoju Europolu

Data publikacji 25.03.2007

Przedstawiciel polskiej Policji uczestniczy w pracach Komitetu Strategicznego Europolu, którego zadaniem jest opracowanie projektu strategii rozwoju tej instytucji. Strategia ma pomóc w określeniu i wdrożeniu kluczowych kierunków działania, a także w sprecyzowaniu misji, wizji i wartości Europejskiego Urzędu Policji. 19 marca odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu.

Prace w ramach Komitetu mają charakter prestiżowy, wymagają specjalistycznej wiedzy, m.in. z zakresu analizy strategicznej i szczegółowych zasad funkcjonowania Europolu. Uczestniczą w nich przedstawiciele wybranych Państw Członkowskich, w tym Polski. Na forum komitetu reprezentuje nas kom. Paweł Suchanek, Zastępca Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, pełniący również funkcję Zastępcy Członka Zarządu Europolu.

Komitet Strategiczny ma za zadanie opracowanie projektu strategii Europolu, który przedstawiony będzie Zarządowi tej instytucji. Wypracowana strategia ma pomóc w określeniu i wdrożeniu kluczowych kierunków działania, a także w sprecyzowaniu misji, wizji i wartości Europejskiego Urzędu Policji. Komitet zakończy prace do maja.

Zobacz także:
04.03.2007 KGP: Staż w Europolu
EUROPOL 

Powrót na górę strony