Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant wojewódzki w Krakowie powołany

Data publikacji 23.03.2007

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał na wniosek Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzeja Rokitę na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie. Podinsp. Andrzej Rokita pełnił dotychczas funkcję naczelnika wydziału w Nowym Targu krakowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego KGP.

podinsp. Andrzej Rokita jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył w 1984 r. W 1992 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W 1998 r. ukończył Międzynarodową Akademię Policyjną w Budapeszcie.
 
Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, w pionie kryminalnym Komendy Rejonowej Kraków – Centrum.
Od 1992 do 1998 r. pracował w wydziale dochodzeniowo- śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Od 1998 do 1999 r. piastował stanowisko zastępcy naczelnika wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
W latach 2000 – 2004 pełnił funkcję zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem
We wrześniu 2004 r. – mianowany na stanowisko zastępcy naczelnika wydziału narkotykowego krakowskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego
W okresie luty - kwiecień 2006 r. pełnił funkcję naczelnika katowickiego zarządu Centralnego Biura Śledczego
Od lipca 2006 r. do chwili obecnej piastował stanowisko naczelnika wydziału Centralnego Biura Śledczego w Nowym Targu
 
Podinsp. Andrzej Rokita ma 47 lat. Jest żonaty ma troje dzieci.  
Jego hobby to turystyka narciarska, rowerowa oraz historia najnowsza.
 
Powrót na górę strony