Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LIFESAVER – seminarium strategiczne

Data publikacji 16.02.2011

Dziś w Warszawie rozpoczęło się seminarium związane z projektem LIFESAVER. Podczas dwudniowego spotkania zostaną omówione strategiczne obszary przyszłości bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. LIFESAVER jest największą w historii wspólną inicjatywą sił policji państw europejskich. Jego zasadniczym celem jest ochrona życia oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Polska Policja od 2008 r. realizuje, wspólnie z Europejską Organizacją Ruchu Drogowego TISPOL, projekt LIFESAVER. Ten, zatwierdzony przez Komisję Europejską projekt, jest największą w historii inicjatywą sił policji drogowej – uczestniczy w nim dwadzieścia siedem państw europejskich. Jego zasadniczym celem jest ochrona życia oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach Europy.

Projekt ma przede wszystkim charakter szkoleniowy i służy budowaniu systemu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Jego najistotniejszym elementem jest wymiana doświadczeń pomiędzy służbami policyjnymi poszczególnych państw europejskich. Podstawowym założeniem programu jest dążenie do zintegrowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie, a jego główne obszary to walka z naruszaniem limitów prędkości, jazdą po alkoholu oraz niezapinaniem pasów bezpieczeństwa, czyli tzw. trzema zabójcami.

Dziś rozpoczęło się seminarium związane z projektem LIFESAVER – podczas dwudniowego spotkania zostaną omówione strategiczne obszary przyszłości bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. dotyczące badań naukowych, egzekwowania przepisów prawa, współpracy międzynarodowej, działań ratujących życie na drogach czy zagrożeń związanych z kierowaniem pojazdami pod wpływem narkotyków.

mg

foto: Karol Jakubowski KGP

Projekt LIFESAVER>>

Powrót na górę strony