Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prosimy o kontakt osoby pokrzywdzone w licytacjach fruli

Data publikacji 17.02.2011

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, pod nadzorem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze, prowadzą postępowanie w sprawie licytacji odbywających się na portalu internetowym www.fruli.pl. Prosimy o kontakt osoby, które brały udział w tych licytacjach, w celu ustalenia pokrzywdzonych oraz umożliwienia im realizacji ustawowych uprawnień w postępowaniu karnym.

Serwis fruli.pl działał zgodnie z nastepującym schematem. Aby móc uczestniczyć w aukcji, zarejestrowany użytkownik musiał wykupić prawo do licytowania – podbicie. Podbicia sprzedawane były w pakietach. Ceny pakietów były różne, od kilku groszy do kilku złotych. Użytkownik wykorzystywał podbicia w aukcji, licytując przedmiot z innymi uczestnikami licytacji, przebijając się wzajemnie. Jedno podbicie zwiększało cenę i przedłużało czas trwania licytacji. Gdy aukcja się kończyła, ten, kto licytował ostatni, uzyskiwał prawo wykupu przedmiotu. Pozostałe osoby ponosiły koszty wykorzystanych przez siebie podbić, nie zyskując nic.

Jak w toku dotychczasowych czynności ustalili funkcjonariusze, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że licytacje prowadzone przez osoby administrujące portalem fruli.pl przebiegały niezgodnie z ogólnodostępnym regulaminem, w szczególności podejrzewa się, że w aukcji, oprócz licytujących realnych osób, występowały sztuczne podbicia generowane przez serwis fruli.pl,  tzw. boty, które zapobiegały wygrywaniu aukcji przez jej rzeczywistych użytkowników.

W związku z powyższym prosimy o kontakt osoby, które brały udział w licytacjach organizowanych na portalu www.fruli.pl, w celu ustalenia osób pokrzywdzonych oraz umożliwienia im realizacji ustawowych uprawnień w postępowaniu karnym.

Osoby, które brały udział w licytacjach, w celu nawiązania z nimi kontaktu oraz wyznaczenia właściwej dla ich miejsca zamieszkania jednostki Policji, w której zostaną przesłuchane, powinny podać dane osobowe, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz nr telefonu - za pośrednictwem adresu e-mail fruli@jelenia-gora.policja.gov.pl, wpisując w temat wiadomości "Pokrzywdzony fruli.pl", lub telefonicznie (075 75-20-620), kontaktując się z Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Osoba stawiająca się na przesłuchanie w tej sprawie powinna zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jej tożsamość oraz, jeśli posiada:

1. Adres e-mail, za pośrednictwem którego dokonywała korespondencji związanej z licytacjami.
2. Wydruk e-mail potwierdzenia rejestracji na portalu www.fruli.pl.
3. Wydruk e-mail autoryzacji transakcji (potwierdzenie wpłaty na konto Fruli za pośrednictwem Dotpay).
4. Wydruki e-mail autoryzacji transakcji inne niż wskazane powyżej.
5. Dokument poświadczający wpłatę z tytułu brania udziału w licytacji na portalu www.fruli.pl, np. wydruk przelewu z konta, wydruk płatności kartą kredytową.
6. Inne posiadane dokumenty związane z udziałem w licytacjach organizowanych na portalu www.fruli.pl.

Przesłuchanie ma na celu potwierdzenie brania udziału przez zgłaszającą się osobę w licytacjach organizowanych na portalu www.fruli.pl oraz ustalenie rzeczywistej wartości szkody, jaką poniosła.

Każdy z okazanych dokumentów powinien być w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich, jako zgodność z oryginałem, zostanie załączony do protokołu przesłuchania.

Pouczenie o prawach i obowiązkach pokrzywdzonego znajduje się w zakładce:
http://www.prokuratura.jgora.pl/prawa_stron.php#pokrzywdzony/index.php?menu=strona&jakastrona=cert_bezp

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony