Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System ruszy za dziewięć miesięcy

Data publikacji 30.03.2007

Już za dziewięć miesięcy Lubuskie będzie miało najnowocześniejszy w kraju system łączności teleinformacyjnej. Dzięki niemu w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej na miejsce błyskawicznie kierowane będą służby ratownicze. System, dzięki wymianie informacji, zapewni też szybszą i łatwiejszą koordynację działań policji, straży granicznej, pożarnej i pogotowia.

Dziś o godz. 11:00 w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. została podpisana umowa z wykonawcami „Dyspozytorskiego systemu radiowej łączności współdziałania”. System ruszy za 9 miesięcy.

Wartość projektu wynosi ponad 2 mln. euro, z czego 75 % wartości sfinansowane zostanie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG III A.
Niebawem rozpocznie się realizacja pierwszej części projektu polegająca na:
 
1. stworzeniu radiowych sieci współdziałania lubuskich służb ratowniczych (szpitale, pogotowia ratunkowe, wojsko, straż graniczna, straż pożarna, Centrum Zarządzania Kryzysowego LUW, policja);
 
2. usprawnienie policyjnej łączności radiowej poprzez zastosowanie nowoczesnych radiowych central radiokomunikacyjnych z wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury teleinformatycznej i radiowej (modernizacja dyspozytorskich stanowisk łączności radiowej w KWP, KMP, KPP, KP, zestawianie dynamicznych połączeń pomiędzy dowolnymi stacjami bazowymi na terenie województwa, zdalne nadzorowanie i konfigurowanie poszczególnych systemów, uruchomienie wojewódzkiego systemu radiowego, wykonanie nowych systemów antenowych).
 
Jest to projekt pilotażowy, pierwszy tego typu i na taką skalę w Polsce. Pozwoli on na wczesne alarmowanie i szybkie koordynowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnych. Ograniczy obszar zagrożenia, zmniejszy rozmiary strat oraz prawdopodobieństwo rozszerzenia się zagrożenia na terenie woj. lubuskiego, woj. ościennych i sąsiadujących z woj. lubuskim landów niemieckich.
 
Przewidywane korzyści:
 
• błyskawiczne i sprawne alarmowanie i uzgadnianie wspólnych działań w przypadku zaistnienia nagłej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ludzi w wymiarze transgranicznym,
• ułatwienie i usprawnienie służbie dyżurnej, na stanowiskach dowodzenia Policji, prowadzenia łączności w wielu sieciach radiowych oraz umożliwienie zestawienia połączeń zarówno radiowych, jak i radiowo-telefonicznych w obrębie całego województwa;
• ułatwiona wymiana informacji, możliwość współdziałania, szybka pomoc specjalistów w sytuacjach kryzysowych;
• koordynacja działań w ściganiu przestępczości zorganizowanej, aktów bandytyzmu, itp.;
• wzmocnienie Policji lubuskiej.
 
W tej chwili trwa przetarg na wykonawcę drugiej części projektu polegającego na stworzeniu „Wirtualnego Posterunku Transgranicznego”.
 
Zostanie on zbudowany w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne, multimedialne i sieci Internet. Pozwoli na łączenie sił i możliwość szybkiego uzgadniania wspólnych działań w przypadku zaistnienia nagłej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ludzi w wymiarze transgranicznym, np. katastrofa, klęska żywiołowa, atak terrorystyczny, przestępczość transgraniczna, ochrona przeciwpożarowa itp.
 
Schemat działania nowego systemu komunikowania przedstawia załączony niżej rysunek.

                               
                                   (kliknij rysunek, aby zobaczyć jego powiększenie)
Powrót na górę strony