Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Targi nowoczesnych technologii laboratoryjnych

Data publikacji 09.03.2011

Dzisiaj rozpoczęły się dwudniowe Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2011. W uroczystym otwarciu udział wzięli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller i Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy jutro na "Dzień kryminalistyki laboratoryjnej", którego współorganizatorem jest CLK KGP.

Na terenie Centrum MT Polska w Warszawie rozpoczęły się targi EuroLab, specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, a powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. W tym roku, jak w poprzednich latach, CLK KGP wspiera merytoryczną część targów, przygotowując specjalistyczne wykłady na temat nowoczesnych technologii i metod badawczych stosowanych w laboratoriach kryminalistycznych. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller,  Komendant Główny Policji – gen. insp. Andrzej Matejuk i Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP – mł. insp. Paweł Rybicki.

Jutro drugi dzień targów. Będzie on poświęcony kryminalistyce laboratoryjnej. Temat seminarium „Technologie laboratoryjne służące międzynarodowej wymianie danych kryminalistycznych” szczególnie mocno nawiązuje do postanowień Traktatu z Pruem, a biorąc pod uwagę zbliżający się termin polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej, jest to zagadnienie, które powinno zainteresować nie tylko przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W czasie tego spotkania poruszane będą również kwestie związane z działalnością badawczo-rozwojową w sektorze nauk sądowych. Przewidziane jest także wystąpienie Dyrektora CLK KGP poświęcone kierunkom prac badawczo-rozwojowych CLK KGP.

(rh)
 

Powrót na górę strony