Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalna grupa w KGP ds. wybryków chuligańskich w Kownie

Data publikacji 29.03.2011

Komendant Główny Policji powołał specjalną grupę operacyjno - śledczą do spraw rozpoznania chuligańskiego incydentu na stadionie w Kownie, która będzie działać na szczeblu Komendy Głównej Policji. Zadaniem tej grupy będzie także ustalenie danych personalnych wszystkich osób uczestniczących w zamieszkach i wyciągnięcie wobec nich konsekwencji prawnych.

W skład powołanej grupy wchodzą policjanci Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Biura Śledczego, Komendy Stołecznej Policji i komend wojewódzkich, z terenu których wywodzą się uczestniczący w ekscesach pseudokibice.

Jeszcze dziś Komendant Główny Policji wystąpi do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o rozważenie możliwości prowadzenia wspólnego śledztwa z Prokuraturą Litewską, co z pewnością przyspieszy postępowanie w tej sprawie.

Policja polska otrzymała już listę osób zatrzymanych przez litewskich funkcjonariuszy. W stosunku do wszystkich już ukaranych za ekscesy chuligańskie osób do klubów piłkarskich przesłane zostaną wnioski o zastosowanie zakazów klubowych.

(KGP / ms)
 

Powrót na górę strony