Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europoltech 2011

Nowoczesny sprzęt dla służb policyjnych można zobaczyć na Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa - Europoltech 2011. Targi towarzyszą V Międzynarodowej Konferencji Policyjnej "Nauka i innowacje a system bezpieczeństwa państwa".

O godzinie 10:00 w Centrum EXPO XXI w Warszawie rozpoczęło się uroczyste otwarcie Targów i konferencji. Zaproszonych gości honorowych i delegacje zagraniczne powitał gen. insp. Andrzej Matejuk Komendant Główny Policji. Następnie głos zabrali: Barbara Kurdycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stanisław Koziej Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Piotr Kołodziejczyk podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Następnie uroczyście otwarto targi i zaproszeni goście mogli obejrzeć przygotowane ekspozycje. A po przerwie, o godzinie 13.00 rozpocznie się inauguracyjna sesja międzynarodowej konferencji "Nauka i innowacje a system bezpieczeństwa państwa".

***

Targi Europoltech przeznaczone są dla Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Służby Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Głównym ich celem jest wspomaganie procesów modernizacyjnych w wymienionych służbach.

Towarzyszyć im będą spotkania informacyjne, a także specjalistyczne seminaria odbywające się w ramach V Międzynarodowej Konferencji „Nauka i innowacje a system bezpieczeństwa państwa”, której organizatorem jest Komenda Główna Policji, a do udziału w której zaproszono kadrę kierowniczą policji krajów europejskich oraz polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Konferencja poświęcona jest wymianie doświadczeń pomiędzy polską Policją a policjami innych krajów w zakresie poszukiwania źródeł innowacji oraz transferu technologii, mających na celu poprawę bezpieczeństwa państwa i funkcjonowania samych służb.

js, fot. Marek Krupa / KGP

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 10.75 MB)

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 12.25 MB)

Powrót na górę strony