Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rzeźby ewangelistów wróciły do kościoła w Dąbrówce

Data publikacji 13.04.2011

Policjanci walczący z przestępczością przeciwko dziedzictwu narodowemu wytypowali i zabezpieczyli oferowane na oficjalnym rynku aukcyjnym dwie XIX-wieczne rzeźby przedstawiające św. Jana i św. Mateusza, które skradziono w maju 2003 r. z kościoła w Dąbrówce. Neobarokowe figury wróciły już na swoje miejsce.

Krajowy Zespół do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, działający w Biurze Kryminalnym KGP, stale monitoruje rynek dzieł sztuki. Dzięki tym sprawdzeniom wytypowano dwie XIX-wieczne neobarokowe rzeźby przedstawiające ewangelistów św. Jana i św. Mateusza, które oferowano w czerwcu 2010 r. za 15 tys. złotych na aukcji w jednym z warszawskich domów aukcyjnych, jako skradzione z kościoła pw. św. Anny w Dąbrówce (pow. Ostrołęka, woj. mazowieckie) w maju 2003 r.

Trzeba podkreślić, że dodatkowej trudności przysparzał fakt, iż rzeźby były wystawione na aukcji z błędnym, mylnym opisem ikonograficznym, natomiast w „Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem”, prowadzonym przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, znajdował się jedynie ich opis bez odpowiedniej dokumentacji fotograficznej. Stąd konieczność podjęcia wielokierunkowych działań niezbędnych w identyfikacji skradzionych rzeźb. Były one prowadzone z inicjatywy Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, we współpracy z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, m.in. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP, Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Delegaturze Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce, Ośrodku Ochrony Zbiorów Publicznych, Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków (obecnie: Narodowy Instytut Dziedzictwa) oraz na terenie Diecezji Łomżyńskiej i bezpośrednio w Dąbrówce.

W sierpniu 2010 r. zabezpieczono figury, które - jak wspomniano - były oferowane na oficjalnym rynku aukcyjnym. W akcji uczestniczyły: Krajowy Zespół do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, Komenda Miejska Policji w Ostrołęce i Wydział Kryminalny KSP. Po kilku miesiącach postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez KMP w Ostrołęce, rzeźby św. Jana i św. Mateusza decyzją Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce wróciły na swoje miejsce – na ambonę w kościele św. Anny w Dąbrówce.

(Biuro Kryminalne KGP / mg)

Dzieła sztuki>>

Powrót na górę strony