Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policja dla Jana Pawła II

Data publikacji 01.06.2011

„Policja dla Jana Pawła II” to publikacja, która ukazała się w maju br. z okazji beatyfikacji Ojca Świętego nakładem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Znajdują się tam wspomnienia policjantów o Janie Pawle II i fotografie przedstawiające spotkania policjantów z papieżem.

„Policja dla Jana Pawła II” to publikacja składająca się z dwóch części. Pierwsza to wypowiedzi, wspomnienia i artykuły o Janie Pawle II napisane przez funkcjonariuszy Policji, kapelanów policyjnych oraz osoby związane z działalnością społeczną z organizacjami policyjnymi i policyjną prasą. Artykuły i wspomnienia w znacznej większości dotyczą udziału policjantów w zabezpieczaniu papieskich wizyt w Polsce oraz policyjnych pielgrzymek do Wiecznego Miasta. Zapisy te są bardzo różnorodne, a jednocześnie wzruszające i autentyczne.

Druga część to zbiór fotografii, przedstawiających spotkania Jana Pawła II z funkcjonariuszami polskiej Policji podczas Jego wizyt w kraju oraz watykańskich audiencji.

Słowo wstępne napisał gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji, a notę biograficzną Jana Pawła II Zbigniew Judycki, który jest inicjatorem i redaktorem książki.

Anna Kozyra

(Źródło: Gabinet KGP)
 

Powrót na górę strony