Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykus 2011

Data publikacji 05.06.2011

Walcząc o przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego groby. Myśl Jerzego Waldorffa doskonale i w pełni oddaje klimat uroczystości partyzanckiej, która odbyła się na leśnej polanie ,,Wykus” położonej w sercu Gór Świętokrzyskich w dniu 4 czerwca 2011 r. Wśród szacownych gości znaleźli się Zdzisław Rachtan ,,Halny”, współzałożyciel Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury"-"Nurt". wicewojewoda świętokrzyski Beata Oczkowicz, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, nadinspektor Arkadiusz Pawełczyk i pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach młodszy inspektor Michał Domaradzki. Komendanta głównego Policji reprezentował prof. Zbigniew Judycki.

Wśród uczestników uroczystości nie brakowało także policjantów Garnizonu Świętokrzyskiego, dla których "Ponury" - aspirant Policji Państwowej, od 1991 roku jest ich patronem. Prowadzącym uroczystość i komendantem placu był podharcmistrz Krzysztof Radzimowski HR wspomagany przez Marzenę Tkaczyk i aspiranta Grzegorza Dudka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych. Na komendę dowódcy placu wprowadzone zostały poczty: kompanii reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach oraz grup zorganizowanych przybyłych na polanę ,,Wykus”. Następnie poczet flagowy złożony z przedstawicieli różnych środowisk - policjanta, harcerzy i kombatantów przy dźwiękach hymnu narodowego wciągną na masz flagę państwową.

Pierwszym punktem programu był występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. mjr Jana Piwnika ,,Ponurego” w Starachowicach, którzy przygotowali widowisko patriotyczne ku czci poległym partyzantom. Na montaż muzyczno-poetycki złożyły się pieśni partyzanckie i wiersze poświęcone żołnierzom Świętokrzyskim Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej ,,Ponury –Nurt”.

Uroczystość uświetnił koncert orkiestry młodzieżowej z Bodzentyna, która wykonała pieści patriotyczne. Religijnym punktem uroczystości była Msza święta w intencji mjr Nurta i jego żołnierzy celebrowana przez księdza infułata Józefa Wójcika.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie studentów I rocznika Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na kierunku administracja systemami bezpieczeństwa.  Po zakończeniu ślubowania nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczeń ,,Pro Memoria”. Odznaczonych zostało 18 policjantów z terenu województwa świętokrzyskiego, a odznaczenia wyróżnionych dokonał Jacek Polańczyk, dyrektor Departamentu Orzecznictwa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Następnie wręczono honorową odznakę „Laus Tibi” – krzyż policyjny im. „Ponurego”. Odznaczenie to ma specyficzny charakter bowiem służy poszanowaniu, pielęgnowaniu i kultywowaniu w środowisku policjantów województwa świętokrzyskiego pamięci i patriotycznych dokonań dowódcy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. Odznaka jest nadawana przez Kapitułę na wniosek świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Policji funkcjonariuszom wyróżniających się w służbie, którzy stojąc w obronie prawa, życia i mienia, działają ze szczególnym poświęceniem. Do grona kawalerów odznaki „Ponurego” dołączył młodszy aspirant Daniel Chmielewski z KPP w Sandomierzu , który w obecności zgromadzonych gości złożył uroczystą przysięgę obrony ideałów, za które poległ komendant major Jan Piwnik ,,Ponury”. Odznaczenia dokonał przewodniczący Kapituły Zdzisław Rachtan „Halny”, zastępca przewodniczącego Kapituły - nadinspektor Arkadiusz Pawełczyk oraz pierwszy zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Policji - młodszy inspektor Michał Domaradzki. Odznaczony policjant swą postawą wyróżnił się podczas ubiegłorocznej powodzi w Sandomierzu.

Ostatnim punktem programu był apel pamięci odczytany przez aspiranta Grzegorza Dudka, zakończony salwą honorową wystrzeloną przez Kompanię Reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Na zakończenie uroczystości Komendant Placu podharcmistrz Krzysztof Radzimowski HR poprosił delegacje zaproszonych gości o złożenie wieńców przed kapliczką na której wyryte są pseudonimy 123 żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, a na murze okalającym - 206 tabliczek epitafijnych zmarłych członków Środowiska. W takt werbli delegacje oddały hołd poległym.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zebrani mogli obejrzeć broń z czasów II wojny światowej, sprawdzić swoje umiejętności strzelnicze czy spróbować żołnierskiej grochówki.

Anna Kozyra

Powrót na górę strony