Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna Szkoła 2011 r.

Data publikacji 17.06.2011

Dzisiaj w sali konferencyjnej Izby Skarbowe odbył się finał Programu „Bezpieczna Szkoła” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie wspólnie z Fundacją „Razem Bezpieczniej”.

Program „Bezpieczna Szkoła” jest realizowany cyklicznie od siedmiu lat i ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz inspirowanie do nowatorskich działań profilaktycznych. To całoroczne działania profilaktyczne Policji i nauczycieli, konkurs na najbezpieczniejsze i najbardziej aktywne w sferze działań na rzecz bezpieczeństwa placówki oświatowe oraz wymiana wiedzy i doświadczeń podczas nauki na „Policyjnym Studium Bezpieczeństwa”.

Elementem programu, na który czekali wszyscy uczestnicy, był wybór placówek oświatowych z najciekawszymi pomysłami na bezpieczeństwo. Każda z placówek miała za zadanie opracować i zrealizować w czasie trwania roku szkolnego inicjatywę profilaktyczną podnoszącą bezpieczeństwo na jej terenie. Nadesłano wiele pomysłów promujących bezpieczeństwo w szkole. Spośród 76 zgłoszonych organizatorzy wybrali w tym roku 9 najciekawszych.

Wszyscy uczestnicy programu otrzymali dyplomy ukończenia Policyjnego Studium Bezpieczeństwa podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciecha Olbrysia oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Ponadto szkoły:

 • Gimnazjum w Marianowie,
 • Zespół Szkół w Złocieńcu,
 • Szkoła Podstawowa w Gudowie,
 • Zespół Szkół w Kamiennym Moście,

które zostały uznane za najbezpieczniejsze w ocenie realizowanych działań profilaktycznych, otrzymały honorowe Certyfikaty „Bezpiecznej Szkoły” oraz nagrody rzeczowe, które zostały wręczone przez szafa zachodniopomorskiej policji, Kuratora Oświaty i przedstawiciela Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wśród wszystkich uczestników na wyróżnienie zasłużyły również szkoły:

 • Gimnazjum nr 26 w Szczecinie,
 • Zespół Szkół w Mirosławcu,
 • SP nr 5 w Szczecinie,
 • SP nr 56 w Szczecinie,
 • Gimnazjum nr 9 w Koszalinie.

Wyłonieni laureaci konkursu wyróżnili się pomysłami, takimi jak:

 • włączenie samorządu uczniowskiego w działania na rzecz bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej,
 • zwrócenie uwagi na wiele różnych aspektów bezpieczeństwa poprzez pomysłowe spektakle oraz kabarety,
 • wprowadzenie poprzez uczniowskie dyżury odpowiedzialności gimnazjalistów za bezpieczeństwo młodszych uczniów ze szkoły podstawowej,
 • wyreżyserowanie przez ucznia filmu dotyczącego przemocy i agresji, który powinni obejrzeć wszyscy rodzice,
 • kształtowaniem wśród uczniów tolerancji, akceptacji rówieśników oraz uczenia tego, aby nie oceniać innych po pozorach,
 • spotkaniami, podczas których wykorzystywano specjalistyczny sprzęt, świetnych fachowców, a także lekcje na sali sądowej, gdzie mowa o ludzkich tragediach, bezmyślności i skutkach jazdy pod wpływem alkoholu,
 • całoroczną nauką udzielania pomocy dopasowana formą i treścią do rozwoju emocjonalnego ucznia,
 • działaniami na zasadzie bardzo aktywnego wolontariatu dla lokalnej społeczności.


Realizacja tegorocznej edycji Programu „Bezpieczna Szkoła” była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

(KWP w Szczecinie / mg)

Powrót na górę strony