Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Służyć ludziom - obowiązek i przywilej

Data publikacji 21.07.2011

Pod takim hasłem w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbyły się tegoroczne powiatowe uroczystości w Opocznie upamiętniające 92 rocznicę powstania Policji Państwowej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście oraz przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących z opoczyńską Policją.

A wśród nich ksiądz kanonik - Dziekan Dekanatu Opoczyńskiego Jan Serszyński, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Pani Wicewojewoda Łódzki Krystyna Ozga, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagiński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi inspektor Marek Działoszyński, władze powiatu opoczyńskiego ze Starostą Janem Wieruszewskim na czele, burmistrzowie Opoczna i Drzewicy, wójtowie gmin, Prokurator Rejonowy, Prezes Sądu Rejonowego w Opocznie,

Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości zaproszonym gościom przedstawiono kilkuminutowy film przybliżający codzienną służbę policjantów w różnych komórkach organizacyjnych. Okolicznościową prelekcję na temat współpracy Policji z samorządem lokalnym wygłosiła sierż. Katarzyna Walerak, która na co dzień pełni służbę w Wydziale Ruchu Drogowego opoczyńskiej policji.

Uroczystości uświetniła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, która przygotowała program artystyczny. Swoje wokalne i taneczne umiejętności zaprezentowali uczniowie klas o profilu policyjnym.

Jak co roku punktem kulminacyjnym obchodów było tradycyjne wręczenie odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie policyjne. Akt nominacji na pierwszy stopień oficerski wręczono podkom. Tomaszowi Fiderkowi.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na wniosek Ministra SWiA za długoletnią służbę odznaczono łącznie złotym, srebrnym i brązowym medalem 12 opoczyńskich funkcjonariuszy.

W uznaniu za szczególne zasługi i osiągnięcia służbowe w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego Minister Jerzy Miller nadał 21 opoczyńskim stróżom prawa brązową odznakę Zasłużony Policjant.

Brązowy Krzyż zasługi nadany przez Prezydenta RP odebrał także I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie podinsp. Dariusz Szulc. Na wyższe stopnie służbowe awansowało łącznie 44 funkcjonariuszy.

Komendant Powiatowy Policji Opocznie jako wyraz wdzięczności za dotychczasową współpracę wręczył zaproszonym gościom symboliczne upominki. Były również okolicznościowe przemówienia gości, którzy gratulowali policjantom dotychczasowych osiągnięć, życzyli im sukcesów w przyszłości oraz deklarowali konkretną pomoc i chęć dalszej współpracy.
Pani wicewojewoda w swoim przemówieniu podziękowała policjantom za dotychczasową służbę. Zwróciła uwagę na istotną rolę jaką ogrywa codzienna współpraca policji z lokalną społecznością oraz na potrzebę poprawy warunków pracy opoczyńskich stróżów prawa. Natomiast inspektor Marek Działoszyński pogratulował dotychczasowych osiągnięć, jak też podziękował funkcjonariuszom za codzienną służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu opoczyńskiego.

(KWP w Łodzi / mw)

Powrót na górę strony