Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pamięci poległych

Data publikacji 23.07.2011

Tegoroczne obchody Święta Policji rozpoczęły się od odsłonięcia 11 tabliczek epitafijnych na Tablicy Pamięci i złożenia wieńców przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska". Dla całej formacji to szczególnie wzruszający i podniosły moment – w ten sposób funkcjonariusze oddają hołd tym, którzy, działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli podczas służby.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Komendzie Głównej Policji. Uczestniczyli w nich m.in. Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki, Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, jego zastępcy: nadinsp. Kazimierz Szwajcowski i nadinsp. Waldemar Jarczewski, kierownictwo KGP, Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając oraz rodziny poległych policjantów.

Zgromadzonych przed Tablicą Pamięci przywitał Komendant Główny Policji. Gen. insp. Andrzej Matejuk powiedział do zebranych, że zawód policjanta to profesja dla wyjątkowych ludzi.  –  Mimo że ryzyko utraty zdrowia czy życia wpisane jest w policyjną służbę, młodzi ludzie wstępujący do policji podejmują to wyzwanie. Chęć bycia policjantem, honor i zaszczyt wykonywania tego trudnego zawodu, służenia ludziom, stawania w obronie porządku prawnego są silniejsze niż świadomość realnych zagrożeń – mówił komendant główny. Wspominając policjantów, których nazwiska znalazły się na Tablicy Pamięci, zaznaczył, że w ten sposób oddajemy im hołd i podkreślamy nasze zobowiązanie do zachowania w pamięci tych, którzy zginęli podczas służby, wypełniając do końca słowa roty ślubowania. Komendant główny podziękował też Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irenie Zając za pomoc w opiece nad rodzinami poległych policjantów i pielęgnowanie pamięci o nich.

Następnie do uczestników uroczystości zwrócił się Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki. – Obchody Święta Policji rozpoczynamy od odsłonięcia tablic policjantów, którzy oddali społeczeństwu to, co najcenniejsze: swoje życie. Dziś oddajemy im hołd i honor. Takie chwile uświadamiają nam, że bycie policjantem to nie tylko zwykły zawód, ale też służba i misja – powiedział minister. – Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami sprawimy, by tych nazwisk na tablicy nie przybywało – dodał Adam Rapacki. Kończąc, powiedział, że naszą rolą jest także to, by pamiętać zarówno o poległych policjantach, jak również o ich  rodzinach i najbliższych.

Po wystąpieniu ministra, Komendant Główny Policji odsłonił na Tablicy Pamięci 11 tabliczek z nazwiskami poległych policjantów. Po modlitwie w intencji wszystkich poległych, uczczono ich pamięć minutą ciszy, odegrano melodię „Śpij kolego” i złożono wiązanki kwiatów.

Od roku 1990 na Tablicy Pamięci umieszczane były nazwiska policjantów, na których wykonano zamach - bezpośrednio na ich życie bądź zdrowie. Postanowieniem Komendanta Głównego Policji będą się tam teraz znajdować nazwiska wszystkich policjantów, którzy zginęli w służbie.

Podczas uroczystości w Komendzie Głównej Policji złożono też wieńce pod obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, który znajduje się przed gmachem Komendy Głównej Policji. To właśnie tu złożona jest urna z prochami policjantów, którzy na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku, podpisanego m.in. przez Józefa Stalina, zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w Miednoje.

Mariusz Góra

fot. Marek Krupa, wideo: Marek Szałajski, montaż: Janusz Cichocki


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 18.26 MB)

Powrót na górę strony