Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-niemiecka współpraca przygraniczna

Data publikacji 19.05.2007

W Europejskim Centrum Wyższej Szkoły Zawodowej Policji Brandenburgii odbyło się spotkanie szkoleniowe polskiej i niemieckiej policji, przedstawicieli organów celnych i ochrony granic. Jego celem było wzmocnienie współpracy przygranicznej. Przedstawiono projekt "Polsko-Niemieckiej Przygranicznej Platformy Wymiany Informacji Kryminalnych".

Spotkanie szkoleniowe niemieckich i polskich organów ścigania: policji, organów celnych i ochrony granic odbyło się w Europejskim Centrum Wyższej Szkoły Zawodowej Policji Brandenburgii. Przedmiotem spotkania było omówienie bieżącej współpracy w regionach przygranicznych i możliwości jej wzmocnienia w przyszłości.

Przygotowywany przez BWK KGP w ścisłej współpracy z KWP Gorzów Wlkp. projekt zakłada ustanowienie przygranicznej platformy wymiany informacji dla Oficerów Kontaktowych ds. międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych, użytkowanie systemu Wirtualnego Posterunku Transgranicznego, a także stworzenie po stronie polskiej i niemieckiej centrów koordynacyjnych na szczeblu centralnym. Umożliwia bezpośrednią i szybką wymianę danych, a także zapewnia bezpieczeństwo przesyłu informacji połączone z niskimi kosztami wdrożenia proponowanego rozwiązania.

Zakłada się zbudowanie bezpośrednich kanałów łączności opartych na technologiach kryptograficznych umożliwiających natychmiastową wymianę danych niezbędnych dla efektywności procesu wykrywczego. Jednym z założeń koncepcji jest uzupełnienie systemu o ośrodki koordynacyjne umożliwiające sprawne działanie systemu obejmującego w początkowej fazie kilkudziesięciu użytkowników po stronie polskiej i niemieckiej.

W spotkaniu w Brandenburgii uczestniczyli oficerowie odpowiedzialni za współpracę międzynarodową z przygranicznych landów: Pomorza Przedniego, Brandenburgii, Saksonii, Berlina i województw: Pomorskiego, Lubuskiego i Dolnośląskiego, Oficerowie Łącznikowi Policji i SG, oraz przedstawiciele BWK KGP.

 

Powrót na górę strony